ict นักศึกษายุคใหม่ ไม่รู้ ไม่เป็น ไม่ได้?

poopeh
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology) หรือ “ไอซีที” มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากปัจจุบันการการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน  ดังนั้นการที่จะพัฒนาให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั้นนักศึกษาจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      นักศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องรู้และใช้มันให้เป็น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อันจะนำไปสู่พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

      จากการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ขึ้น ในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ คือวันที่ 25-26 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 

     สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือนักศึกษาสถาบันอื่นที่ไม่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะเรื่องพวกนี้สามารถศึกษาเองได้ โดยควรพยายามหาโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ได้ ict นี่เราไม่รู้ไม่ได้จริงๆ หากนักศึกษาจบการศึกษาไปทำงานบริษัทไหนเขาก็ใช้เทคโนโลยีมาทำงานทั้งนั้น ถ้าไม่รู้อยู่ในโลกใบนี้ไม่สุขแน่ๆ......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ไอซีที, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ict

หมายเลขบันทึก: 121109, เขียน: 21 Aug 2007 @ 20:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)