คำพูดตลกเกี่ยวกับคำว่า Planning

วางแผนเสร็จแล้ว ต้องนำไปปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์จึงจะจบโครงการ
          เมื่อก่อนนี้ Planning  คือวางแผนเสร็จแล้วไม่นำไปปฏิบัติ ปล่อยให้นิ่งอยู่เฉย ๆ
          ปัจจุบันนี้  Planning  คือวางแผนเสร็จแล้วนำไปปฏิบัติ  ไม่จบกระบวนการ  โดยเฉพาะโครงการอบรม พออบรมเสร็จ ก็จบโครงการ  จะได้ผลประการยังไม่ทราบ
         อนาคตที่อยากเห็น Planning  คือวางแผนเสร็จแล้ว ต้องนำไปปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์จึงจะจบโครงการ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ จะจบโครงการได้ต่อเมื่อเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้คล่อง เป็นต้น
          แล้วท่านผู้อ่านเล่าครับอยากเห็น Planning เป็นแบบใด จึงจะได้ประโยชน์และคุ้มทุนที่ลงไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ น้อยจินดา

คำสำคัญ (Tags)#วางแผนเสร็จแล้วไม่นำไปปฏิบัติ#วางแผนเสร็จแล้วนำไปปฏิบัติไม่จบกระบวนการ#วางแผนเสร็จแล้ว ต้องนำไปปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง

หมายเลขบันทึก: 121068, เขียน: 21 Aug 2007 @ 17:47 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เห็นด้วยครับ เพราะส่วนใหญ่ทำตามโครงการที่เสนอแผนไป จัดอบรมสัมมนาเสร็จเป็นอันเลิกกัน
เขียนเมื่อ 

ผมทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้โดยมีคุณหมอยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ เป็นผู้อำนวยการ เรามีโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ซึ่งหลอมรวมมาจากโครงการเดิมคือ Topstars และ Bench marking ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทั่วประเทศประมาณ 300 กว่าโรงในปัจจุบัน ในกระบวนการทำงานของโรงเรียนที่เราไปพัฒนา เป็นการนำหลักการเชิงระบบไปพัฒนา เราใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ของระบบนั้นๆ   เราจึงให้คำจัดกัดความใหม่ว่า

P หรือ planning คือการวางระบบ ไม่ใช่วางแผน D ก็คือทำตามระบบ C คือการตรวจสอบระบบ A ก็คือการพัฒนาปรับปรุงระบบ

ถามว่า ทำไมต้องเป็นระบบ ไม่ใช่แผน เพราะระบบนั้นจะมั่นคงยั่งยืนกว่า นำไปสู่ธรรมเนียมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน มากกว่าคำว่าแผนงาน จึงตัดปัญหาไปได้ว่ามีแผนไม่ทำตามแผน เพราะเมื่อเป็นระบบและเป็นข้อตกลงทุกคนต้องทำตามระบบ ตามคู่มือระบบที่เขียนไว้ มีการประเมินระบบ และพัฒนาปรับปรุงระบบร่วมกัน ในส่วนงานย่อยๆ เราจะเรียกว่า กิจกรรมหรือโครงการแล้วแต่กรณี

ท่านรองเป็นทั้งผู้บริหาร และนักวิชาการที่ดี ผมจึงนำในสิ่งที่ผมกำลังพัฒนาอยู่มาเสนอแนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ขอบคุณครับ

อาจารย์เก