Global Trend in University Governance : ๕. หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

หนังสือ Governance as Leadership (๒๐๐๕) โดย Chait, Ryan and Taylor ระบุหน้าที่หลักของ บอร์ด ไว้ ๕ ประการ

 

           หนังสือ Governance as Leadership (๒๐๐๕) โดย Chait, Ryan and Taylor  ระบุหน้าที่หลัก ๕ ประการของ บอร์ด ดังนี้

          ๑. กำหนดพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร     และปรับปรุงเมื่อจำเป็น
          ๒. ติดตาม performance ขององค์กร และให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบ
          ๓. สรรหา  ประเมิน  และช่วยเหลือ ผู้บริหารสูงสุด    และหากจำเป็นก็ดำเนินการเปลี่ยนตัว  
          ๔. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรขององค์กร   ทั้งที่เป็นเงินทุน และเครื่องอำนวยความสะดวก
          ๕. ทำหน้าที่สะพานเชื่อมระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อม   เป็นปากเป็นเสียงแทนองค์กร  และแสวงหาการสนับสนุนจากประชาคมภายนอก

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ก.ค. ๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#university governance#global trend in university governance

หมายเลขบันทึก: 121060, เขียน: 21 Aug 2007 @ 16:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)