ป่าชายฝั่ง

      ป่าโกงกาง    เป็นชื่อเรียกทั่วไป ป่าชายเลน         มาจากภาษาปอร์ตุเกส   Mangue  เป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่ง  ป่าที่อยู่ระหว่างน้ำกร่อยน้ำทะเลกับป่าบก หรือปากแม่น้ำ    เกาะ    และ อ่าว..........

       ป่าชายเลน มีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย     โดยบริเวณป่าชายเลนบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ         มีการกัดเซาะสูง ถึงปีละประมาณ  30 ซม.  ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาโลกร้อนด้วย      

       ถึงแม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา    และชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   ที่สนใจร่วมกันป้องกันชายฝั่งโดยเพิ่มการปลูกป่าโกงกาง   แสม   ฯลฯ  ก็ตาม         

          ดังนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้แวะไปเที่ยวชมทะเลกรุงเทพฯและป่าชายเลนแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ซึ่งเหลือพื้นที่ประมาณ 1,000  กว่าไร่ เท่านั้น    และการมีส่วนของคนในพื้นที่โดยเฉพาะเยาว์ชนของชาติ   นักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ครูใหญ่  และครูแดงซึ่งเป็นผู้นำของชุมชนได้มีกิจกรรมต่างๆโดยคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ    สถานศึกษาต่างๆ ได้มีแหล่งศึกษานอกห้องเรียน   เป็นห้องสมุดธรรมชาติที่ไม่อาจพบได้ในตำรา   เป็นแหล่งศึกษาวิจัยท้องถิ่น     นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วย 

      ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติพบหาได้ยากในเมืองหลวงแห่งนี้       จึงหวังว่าถ้าท่านมีโอกาสแวะไปเที่ยวชมป่าชายเลนกรุงเทพฯแห่งนี้  รับรองว่าไม่ผิดหวัง..........ท่านจะได้รับอะไรมากกว่าที่คิด

       ผู้เขียนได้มีโอกาสได้นำนิสิตและนักศึกษาและนักเรียนไปเข้าค่ายหลายครั้ง......ก็ได้รับความรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้   รวมถึงเห็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นและการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนที่เกิดขึ้น   พร้อมกับการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป่าชายฝั่ง

คำสำคัญ (Tags)#ป่าชายเลน#บางขุนเทียน

หมายเลขบันทึก: 120793, เขียน: 20 Aug 2007 @ 15:12 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 08:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)