rd.ku.kps (เวทีเสวนา "บทเรียน เกษตรกรรมยั่งยืน")

วิถีชีวิตที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากความเป็นทาสของปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "บทเรียน การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่สังคมสุขภาวะ"ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในเวทีการเสวนามีนักวิชาการ เกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจากทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากความเป็นทาสของปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่มีความเสี่ยงในการผลิต เนื่องจากปลูกพืชที่หลากหลาย "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" ทำให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารไม่ต้องพึ่งรถพุ่มพวง (รถขายกับข้าวที่เข้ามาตามหมู่บ้าน)เมื่อปลูกต้นไม้นานาชนิดและบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ เอาธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ พระแม่ธรณีก็กลับฟื้นคืนชีวิตและพร้อมที่จะดูแลพันธุ์พืชนานาชนิด เสียงปู เสียงหอย ที่คนสมัยนี้ไม่เคยได้ยิน ก็กลับส่งเสียงร้องบ่งบอกว่าธรรมชาติกลับมาแล้ว เมื่อเราดูแลธรรมชาติ ไม่ทำลายเขา เขาก็จะดูแลเราเช่นกัน แต่จะประสบผลสำเร็จได้เกษตรกรต้องมีความหวัง ความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ ผลที่จะได้รับกลับชื่นใจ อิ่มท้อง อิ่มบุญ(ไม่ต้องหยิงยื่นยาพิษที่ปะปนไปกับพืชผักผลไม้ให้ผู้บริโภคตายอย่างผ่อนส่ง)เมื่อท้องอิ่มก็เริ่มแจกจ่ายเป็นการผูกมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน ทำให้อิ่มใจ เกิดความสุขตามมา นับได้ว่าเกษตรกรรมยั่งยืนยังคงเป็นทางออกและทางเลือกให้เกษตรกรได้พบความสว่างหลุดพ้นจากความเป็น "ทาส" อย่างสมบูรณ์ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างภาคภูมิตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "เกษตรกรรมยั่งยืน"

คำสำคัญ (Tags)#rd.ku.kps

หมายเลขบันทึก: 120726, เขียน: 20 Aug 2007 @ 01:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)