วิสาหกิจชุมชน

pimon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชน

วันที่ 18 ส.ค.50ได้มีโอกาสได้ไปเรียนกับ ดร.สุขกมล วสัญตะกูล ในวิชาการบริหารวิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึงความหมายของคำว่า วิสาหกิจชุมชนSMCE การประกอบการขนาดย่อมและเป็นขนาดเล็กที่สุดของชุมชน  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนบนฐานภูมิปัญญา อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยและด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจมี 2 ประเภทคือ วิสาหกิจพื้นฐาน กับวิสาหกิจก้าวหน้า

มี 3 ระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชนและเครือข่าย และระดับธุระกิจ

ระบบวิสาหกิจ หมายถึงการพึ่งพาตนเองในบริบททางสังคมแบบใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งแปรผลผลิตตามธรรมชาติหรือการสร้างผลิตภัณฑ์โดยครอบครัวหรือกลุ่มในชุมชนนั้นๆ เพื่อการบริโภคและลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดการพึ่งพาจากสังคมภายนอก  โดยใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา ทุน ความรู้ ความชำนาญของชุมชนซึ่งมีการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มโรงพยาบาลกมลาไสย ศูนย์เรียนรู้ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มรพ.

หมายเลขบันทึก: 120595, เขียน: 19 Aug 2007 @ 11:00 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 16:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)