แพทย์ดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2550

การรักษาผู้ป่วยได้หรือตาย ไม่สำคัญเท่า ญาติรู้สึกว่า เราได้ทำอย่างเต็มที่

 

 

การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ มอ.ทุกปี จะมีการประกาศยกย่องและให้รางวัลแก่แพทย์ผู้ทำประโยชน์ดีเด่นในภาคใต้  และปีนี้ ผู้ที่ได้รับเกียรตินี้ มี 2 ท่านคือ

นายแพทย์ประชา ชยาภัม
แพทย์สาขาประสาทศัลยศาสตร์  ประจำโรงพยาบาลยะลา  และ

แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

</blockquote><p>ทั้งสองท่านมีประวัติการทำงาน และ หลักคิดในการทำงานที่เป็นแบบอย่าง อ่านรายละเอียดที่ website ของคณะฯ ที่นี่ค่ะ </p><p> นายแพทย์ประชา ชยาภัม ได้บอกเล่าหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ท่านใช้ในชีวิตการทำงานไว้ 5 ข้อสั้นๆ ว่า…. </p><ol>

 • รู้เขา รู้เรา ดังที่ขงเบ้งว่า “หากรู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”
  รู้เขา รู้จักทีมงาน คนที่เราทำงานด้วย รู้จักสภาพแวดล้อมที่อยู่เป็นอย่างไร
  รู้เรา  เรามีหน้าที่อะไร มีความรับผิดชอบอะไร
 • Simplicity ทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องเรียบง่าย
 • Classify จัดการความซับซ้อนทั้งหลาย ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นก้อน ซึ่งก็จะนำไปสู่ความเรียบง่ายในข้อ 2
 • Dynamicity ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง  ทุกอย่างสัมพันธ์กับเวลา  การหยุดนิ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตาย  การเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต  เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จะทำให้รู้จักวัฎจักรของการเปลี่ยนแปลง รู้ว่าจะพัฒนาอย่างไรในช่วงขาขึ้น  และ ปรับตัวอย่างไร ในช่วงขาลง
 • ความเชื่อ ที่ยึดถือ คือ “ความสมดุลย์”  สมดุลย์ของ2 สิ่งที่เหมือนขัดแย้ง เช่น สมดุลย์ระหว่าง “ประโยชน์นิยม” กับ “ลัทธินิยม” 
 • </ol><p>ท่านทิ้งท้ายไว้ว่า “การรักษาผู้ป่วยได้หรือตาย ไม่สำคัญเท่า ญาติรู้สึกว่า เราได้ทำอย่างเต็มที่” </p><p>
   แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี</p><p>เธอบอกว่า ตลอด 6 ปี พยายามทำให้ทุกคน (ทั้งคนในรพ.และชุมชน) เป็นเจ้าของโรงพยาบาล </p><p>บางส่วนของความรู้สึก (จากบทสัมภาษณ์ใน website คณะฯ)  … </p><blockquote><p>“รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และนับว่าโชคดีที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลก็มีความรักองค์กร มีความสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งกันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทุกคนมีศูนย์รวมดวงใจและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงชุมชนในอำเภอสายบุรีประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย แต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับกิจกรรมของโรงพยาบาล”</p></blockquote><p>คุณหมอภัททิราฝากเพื่อนแพทย์ว่า …….
  “แพทย์ หากทุ่มเท เสียสละ  มีจริยธรรม  ไม่ว่าจะทำงานโรงพยาบาลระดับใด ก็สามารถช่วยประชาชนได้” </p><p></p><p></p>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนน KM

  คำสำคัญ (Tags)#ภาคใต้#คณะแพทยศาสตร์ มอ.#แพทย์ดีเด่น

  หมายเลขบันทึก: 120591, เขียน: 19 Aug 2007 @ 10:43 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 01:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)