Project KM-การบริหารเวลาที่ดีของนักศึกษา ป.โท มอ.

การบริหารเวลาที่ดี
        เวลาเป็นโภคทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุด สำหรับทุกคน เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ เมื่อเวลาผ่านไป มันก็จะไม่หวนหลับมาอีกเลย เวลาเป็นสิ่งประหลาด ล้ำลึก เป็นผู้นำพาคนไปพบได้ทั้งความล้มเหลว หรือความสำเร็จ รอยยิ้ม หรือน้ำตา หรือความรุ่งเรือง หรือความถดถอย ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กลับ ผู้ใช้เวลา

       ระบบบริหารเวลา
                        1.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การตั้งเป้าหมายระยะยาวหรือระยะสั้น อย่างชัดเจน จะทำให้เรารู้ว่าควรบริหารเวลาอย่างไร
                         2 .เขียนสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด คือ เขียนกิจกรรมที่ต้องทำ เพื่อความชัดเจน เพื่อจะกำหนดเวลาได้ถูกต้อง
                         3.เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง คือ การทำทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่มีเวลาจนเหลือเฟือ แต่ละกิจกรรมมีความสำคัญแตกต่างกัน การทำเช่นนี้จะทำให้ เราสามารถบริหารทั้งปริมาณและคุณภาพของเวลาในสิ่งต่างๆ อย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองเวลา
                         4.กำหนดความถี่ในการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม กิจกรรมแต่ละประเภทต้องการเวลาแตกต่างกันไป บางเรื่องเราต้องทำตลอดชีวิต เราจึงต้องพิจารณาดูว่า แต่ละกิจกรรม เราต้องใช้เวลามากน้อยเพียงไร
                           5.การเขียนตารางเวลา โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมที่สำคัญมากก่อน แล้วจึงลงมือกิจกรรมที่สำคัญรองลงมา เมื่อเราใส่กิจกรรมลงในตารางเรียบร้อยแล้ว ลองตรวจสอบดูอีกครั้งว่า กิจกรรมใดที่ลงเวลาไม่เหมาะสม กิจกรรมใดต้องการเพิ่มเวลา หรือต้องลดเวลา
                            6.การควบคุมเวลา การควบคุมเวลาเป็นขั้นตอน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการไม่ควบคุมเวลาเป็นการเสียเวลาไปกับการวางแผนตารางเวลา เราจึงควรฝึกฝนที่จะบังคับตนเอง
                          7.การประเมินผล และปรับปรุงแผนการใช้เวลา เมื่อได้มีการทดลองใช้ตารางเวลาที่กำหนด ควรประเมินผลดูว่าแผนการใช้เวลาที่วางไว้ สามารถทำได้มากน้อยเพียงใด ถ้ามีโอกาสประเมินผลบ่อยครั้ง จะสามารถปรับปรุงการใช้เวลาได้ดีขึ้นอย่างมาก
ฉะนั้น เวลาจึงเป็นสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ไม่ได้ เราต้องใช้เวลาให้ดีที่สุด เวลาเป็นสิ่งล้ำลึก มันเป็นผู้นำพาผู้คนไปพบได้ทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จ
 "เวลามีค่ายิ่งกว่าทอง ทองใช่ว่าจะซื้อเวลาได้" เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคน ยิ่งคนที่รู้คุณค่าของเวลามากเท่าใด ย่อมสามารถเก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จากการใช้เวลาให้มีคุณค่าได้มากเพียงนั้น

เทคนิคการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ทำให้สามารถดำเนินภาระกิจต่างๆได้อย่างราบรื่น ง่าย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังมีเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM : ความรู้ ความหมาย ครับ

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการบริหารเวลา#การบริหารเวลาที่ดี#ระบบบริหารเวลา

หมายเลขบันทึก: 120016, เขียน: 16 Aug 2007 @ 16:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มีประโยชน์มาก ๆ ๆ

เขียนเมื่อ 
  • เชียร์กันจังนะ พี่สนิท
  • ก็ถือได้ว่าเป็นคุณค่าที่ดี ถ้าพวกเราสามารถจัดการบริหารเวลาได้ดี การทำงานทุกอย่างก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา
  • ขอให้ประสบความสำเร็จครับ