ดาราภรณ์ 41

รายงานผลการฝึกงานประจำเดือนธันวาคม

การฝึกงานของวันที่ 06/01/49

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

     เป็นวันรายงานผลการฝึกงานประจำเดือนธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 11 ห้อง 1128

     ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ต่างกลุ่มที่ฝึกงานหน่วยงานอื่น ว่าเพื่อน ๆ ได้รับประสบการณ์อะไรบ้างในการฝึกงานและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)