ดาราภรณ์ 40

ฝึกงานวันที่

การฝึกงานของวันพฤหัสที่ 05/01/49

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     ตัดและพับแผ่นพับใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 60 แผ่น โดยแผ่นพับนี้แบ่งเป็น 4 คอลัมน์ 2 หน้า (หลังจากที่พี่อ้อยได้นำไปพ่นน้ำยาเคลือบเพื่อกันน้ำแล้ว)

 

เมื่อเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทำงานที่ห้องตัดต่อเพื่อทำสื่อการเรียนขึ้นเว็บอีก 1 เรื่อง ของโรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย เรื่องการเขียนภาพช้างบนแผ่นใส ลักษณะของสื่อเป็นแผ่นใส วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงบ่าย

 

     ทำสื่อการเรียนขึ้นเว็บต่อ และ ทำสำเนาเทปจากเทป Sony 8 mm ลงม้วนเทป HQ Video จำนวน 4 ชุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

 

อุปกรณ์

 

 • กล้อง Sony Handycam

   

 • ม้วนเทป Sony 8 mm Video Cassette

   

 • เครื่องเล่น Video Panasonic

   

 • ม้วนเทป HQ Video Cassette Recorder VHS

   

ขั้นตอนการทำ

 

 1. ต่อสาย RCA ช่อง VDO OUT และ Audio OUT จากกล้อง Sony Handycam

   

 2. และเสียบเข้าช่อง VDO IN และ Audio IN ที่เครื่องเล่น Video Panasonic

   

 3. เปิดกล้อง Sony Handycam

   

 4. ใส่ม้วนเทป Sony 8 mm

   

 5. กรอไปยังหัวม้วน

   

 6. เปิดเครื่องเล่น Video Panasonic

   

 7. ใส่ม้วนเทป HQ Video

   

 8. กรอไปยังหัวม้วนเช่นกัน

   

 9. กด Record ที่เครื่องเล่น Video Panasonic

   

 10. กด Play ที่กล้อง Sony Handycam

   

 11. กด Stop ทั้ง 2 เครื่องเมื่อเทป Play หมด

   

 12. กด Eject เอาเทปออกมาเปลี่ยนม้วนต่อไป

   

 13. ทำสำเนาชุดที่ 2-3-4 ต่อ ตามขั้นตอนเดิม

   

**จะเปิดเครื่องทั้ง 2 พร้อมกัน และ กรอพร้อมกันก็ได้**

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)