คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
First Step HA

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๑)

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ ทีมงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มอบความไว้วางใจให้ทีม HACC_KKU จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Fisrt Step HA โดยเริ่มด้วยกิจกรรม After Action Review ทบทวนกิจกรรมคุณภาพที่ได้รับความรู้ และดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ตั้งแต่ "กิจกรรม ๕ ส/การประกันคุณภาพ/การจัดการความรู้"

 ครั้งนี้ อาจารย์จินตนา และ อาจารย์กฤษณา จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก และ มี ผศ.ดร.พัชรี รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรช่วย และ ประสานงานครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดีครับ 
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ผมจะขึ้นไปสัมมนาที่ คณะทันตแพทยศาตร์ มน วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ รอบที่ ๕ แล้วครับ JJ
บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประโยชน์จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคุณจินตนาเป็นอย่างมากนะคะ ทำให้ผู้ช่วยทันตแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรมสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทำงานได้จริง