AAR เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดอบรม

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อพัฒนาให้ทีมงานทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

     เมื่อวานตอน 11.00 น. มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการประชุม "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 32"  และเพื่อเตรียมจัด รุ่นที่ 33 ต่อไป  ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้ร่วมตรงตามเนื้อหาที่จัดไว้  และจากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งของผู้เข้าอบรม และทีมงาน สรุปโดยแบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ คือเรื่อง
1) การบริหารจัดการทั่วไป  เช่น ควรมีป้ายชื่อผู้เข้าอบรม ควรมีเอกสารแจกเป็นรูปเล่ม  กระเป๋าเอกสารควรมีรูปแบบเหมือนกัน  ปรับปรุงระบบเสียงในห้องประชุม  สไลด์ประกอบคำบรรยายตัวลกมองไม่เห็น  เป็นต้น
2) เนื้อหาหลักสูตร/วิทยากร  เช่น ควรยกตัวอย่างหรือเล่าประสบการณ์มากขึ้น  ควรจัดให้มีกลุ่มสัมพันธ์มากขึ้น เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการอบรมครั้งต่อไป คือ  ยุทธศาสตร์การทำงานฯ รุ่นที่ 33  ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2549 ดำเนินให้ลุล่วงไปด้วยดียิ่งขึ้นและให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดที่ทำได้ ทีมงาน(กรรมการ) จึงได้สรุปแนวการดำเนินการดังนี้

     1) จัดให้มีป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
     2)  แจก CD ประกอบคำบรรยายแทนเอกสาร ( ซึ่งครั้งที่ 32 ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะจัดส่งภายหลังการอบรม แต่ครั้งที่ 33 จะทำให้เสร็จและแจกผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในวันสุดท้ายของการอบรม  )
     3)  จัดให้เพิ่มจอด้านข้างในห้องประชุม
     4)   ให้ฝ่ายประเมินผลเตรียมกระดาษเพื่อแจกทุกหัวข้อเพื่อสะดวกต่อการถามตอบ และเก็บแบบประเมินทุกวันพร้อมทั้งสรุปข้อคิดเห็นรายงานผู้บริหารและทีมงานให้ทราบภายในเช้าของการอบรมอีกวัน  โดยจัดเป็นแฟ้มAAR
      5)   จัดทำกระเป๋ารูปแบบเดียวกันโดยมี Logo ชื่อหลักสูตรการอบรม
      6)   ให้มีการตรวจเช็คสถานที่ อุปกรณ์ ทุกครั้งก่อนดำเนินงานแต่ละวัน ตลอดจนคำกล่าวเปิด  หรือประวัติวิทยากรให้ถูกต้อง
      7)   หลังจากเสร็จงานต้องสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ( โดยเจ้าของโครงการ) ภายใน 14 วัน 
      8)   ให้มีการมอบหมายงานแต่ละฝ่ายและจะดำเนินการตามงานอีกครั้งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11.30 น.
            นี่คือแนวทางในการประชุมเพื่อเตรียมงานยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1  เพื่อให้ทีมงานทำงานให้มีประสิทธิภาพเหมือนกับชื่อโครงการค่ะ / น้อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (1)

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ดีครับ เป็นกำลังใจให้เป็น "คุณลิขิต" ที่ดีครับ