GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แนะนำหน่วยงาน

ส่วนกิจการพิเศษ มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
o สำนักงานส่วนกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 O บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค์
คณบดี
O วิทยาลัยการจัดการ
ผศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
ผู้อำนวยการ
 O วิทยาลัยนานาชาติ
รศ.ดร.กัณฑาฑิพย์
อำนวยการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11977
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)