แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี 51

พัช พอช.
ท่าน ผุ้ว่า ฯ นคร ฯ ไฟเขียว ให้ชุมชนสามารถเสนอโครงการประเภทสนับสนุนกองทุนสวัสิดิการชุมชนได้ในงบอยู่ดีมีสุข ปี 51

    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมามีการประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยุดีมีสุข จังหวัด นครศรี ครั้งที 2 เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์อยูดีมีสุข 50/2 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรี ฯ

               โดยมีกรอบการพิจารณา ตามกรอบแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด 5 ด้านคือ

                1   แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

                2   แผนงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน

                3   แผนงานการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน โดยการเน้นการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

                4 แผนงานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สุงอายุ

                5 แผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

      โดยในปี50 นี้โครงการโดยส่วนใหญ่จะเน้นตามแผนงานเศรษฐกิจพอเพียง และ งบ50/2 เน้นโครงการตามแผนงานการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทฝ่ายกั้นน้ำทั้งนี้เป็นการสร้างเพื่อถวายในหลวง 80 พรรษา 8000ฝาย    แต่สำหรับงบประมาณในปี 51 ท่านผุ้ว่า ฯ ได้ให้นโยบายกับที่ประชุม และข้าราชการ นายอำเภอทุกอำเภอว่าในปี51นั้นให้สนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการประเภทสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนงานในข้อที่ 4 ทั้งนี้ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวชี้วัดชุมชนอินทรีย์ 5 ข้อโดยในข้อที่ 4 ได้พูดถึงชุมชนต้องมีทุน หรือองค์กรการเงินที่เข้มแข็งสามารถจัดสวัสดิการดูแลกันเองได้ และให้ใช้หลัการเดิมที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และพอช ร่วมกับองค์กรชุมชนในหลักเกณฑ์การวัดความเข้มแข็งของกองทุน โดยใช้หลัก 5 ก และการสมทบ 3 ขา คือ ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และรัฐบาลกลางซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มองค์กรในจังหวัดนครฯ ที่พ่อเมืองได้เปิดไฟเขียวไว้อย่างนี้ ที่เหลือคือชุมชนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเอง ซึ่งก็คงด้วยความร่วมมือของคุณอำนวยตำบลด้วย ซึ่งในวันเดียวกันนี้คณะกรรมการก็ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบลซึ่งเสนอโดยพัฒนาชุมชน จังหวัดซึ่งจะเป็นหน่วยดำเนินการ (รายละเอียดมีในบันทึกครูนงเมืองคอน)และจะมีวิชาเรียนพิเศษเรื่องการพํฒนาองค์กรการเงินและทุนชุมชนต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMกับการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนอยู่ดีมีสุข

หมายเลขบันทึก: 119580, เขียน: 14 Aug 2007 @ 17:08 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 12:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีจังมาพบพี่พัชในบล็อค หลังจากห่างหายไปนานไม่ได้ติดต่อกับพี่พัชเลย ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ พี่พัชครับ ชุมชนชายเขาเป็นไงบ้างครับ มีบ้านอยู่กันหรือยัง ถ้าเจอบังแซฝากบอกว่ายังนึกถึงอยู่นะครับ

เขียนเมื่อ 
        วันนี้พี่เข้าสนง  พัทลุง ได้เล่าให้พวกเราฟังเรื่องสถานที่จัดประชุม  เขาชันรีสอร์ท ที่หนุ่มนำเสนอทุกคนบอกยังไม่เคยไป และได้เปิดให้ดูรูปใน blog หนุ่มด้วย พี่ตั๊ก บอกว่าน่าสนใจวันหลังจะไปลอง  ส่วนงานบ้านมั่นคง หลังจากมีการปรับวิธีการทำงานที่ให้กลุ่มจังหวัดรับผิดชอบทุกเรื่องงานบ้านมั่นคงเป้นอีก 1 งานที่หลายคนไม่เคยทำก็ต้องทำด้วย พี่เองรับผิดชอบโซนกลาง พัทลุง นคร สงขลา มีงานบ้านมั่นคงมากกว่าโซนอื่น ๆก็วิ่งไม่ค่อยทัน  สำหรับโครงการที่ชุมชนชายเขามีความคืบหน้าไปพอสมควร ในส่วนของการปรับปรุงด้านสาธา ฯ ถมดิน ทำคุระบายน้ำในที่ดินแปลงใหม่ ยังมีข้อติดขัดเรื่องไฟฟ้ากับนำประปายังไม่สามารถปลูกบ้านได้  แกนนำมีน้อยเหมือนเดิมแล้วพี่จะบอกบังแซให้ว่าหนุ่มถามข่าวคราวอยู่ มีอะไรก็ส่งคข่าวกันนะ ระวังความปลอดภัย ด้วย วันพรุ่งนี้ 24 .สค  จะมีการเปิดชุมชนที่ปรับปรุงที่ดินเดิมที่ชุมชนกาแลตาแป จ.นราธิวาส จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ถ้าหนุ่มอยู่คงได้ทำข่าวนี้ด้วย งานสอนนักศึกษาเป้นอย่างไรบ้าง อ. ปรับตัวให้มาดขรึมขึ้นแล้วยัง  ผ่านมาพัทลุงอย่าลืมแวะนะ