บันทึกหน้าแรกของcopdm

copdm

บันทึกหน้าแรกต้องการนำเสนอประเด็นปัญหา  รายชื่อสมาชิกกลุ่มและผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำKM

             ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ : การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ประเด็น ที่จะดำเนินการ

เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ที่มาของประเด็น ที่จะดำเนินการ        

  เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในอันดับต้นๆเนื่องจากมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด รวมถึงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เอง  ซึ่งแต่ละครั้งผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหลากหลาย อีกทั้งในปัจจุบันองค์ความรู้ในการดูแลรักษาต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลที่แตกต่างกัน

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ได้มาตรฐานเดียวกันและค้นหาการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ      พยาบาลในหอผู้ป่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ( CoP)ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรมาเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

     หัวหน้ากลุ่มคือ   นางเพชรรัตน์ บุตะเขียว

   สมาชิกกลุ่มคือตัวแทนพยาบาลประจำหอผู้ป่วยต่างๆ
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

นางทองสมัย  ยุรชัย

ที่ปรึกษา
นางเพชรรัตน์ บุตะเขียวFacilitator
นางรัชนี   โชติมงคลผู้ช่วยFacilitator
นางสาวฉวีวรรณ ใจรักเรียนผู้ประมวลความรู้ (คุณลิขิต)       
นางกรรณิการ์  ยิ่งยืนผู้ประมวลความรู้(คุณลิขิต)            
นางวรารัตน์ สุนทราภาสมาชิกCoP
นายพิชัย    คำไพรสมาชิกCoP
นางสาวจิราพร    ศรีทนสมาชิกCoP
นางสาวลาวัลย์    แซ่ตังสมาชิกCoP
นางวาสนา    อ่อนสะอาดสมาชิกCoP
นางสาวอุไร   ดวงแก้วสมาชิกCoP
นางสาคร   แก้วเรืองสมาชิกCoP    
นางสมหญิง  สิงห์ปีสมาชิกCoP(ผู้ประสานงาน)
นางสาวทองคูณ ยุบัวภาสมาชิกCoP
นางเสมอแข  สงแดงสมาชิกCoP
นางสมจิตต์ รุ่งอยู่ศิริสมาชิกCoP
นางสาววรนุช  ปัทถาพงษ์สมาชิกCoP
นางวิไล   กิ่งสังวาลสมาชิกCoP
นางพนมไพร  สิทธิวงษาสมาชิกCoP
 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้คือนำความรู้ที่ได้จากการทำKMสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดูแลที่ดีที่สุดต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CoP DM

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#copdm#เบหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน

หมายเลขบันทึก: 119329, เขียน: 13 Aug 2007 @ 19:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สวัสดีค่ะชาว CoP DM

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ค่ะ

จะรอติดตามข้อมูล Update ต่อนะคะ

เบาหวานก็น่าสนใจ เลยเข้ามาอ่านค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณอุบล โปรดติดตามตอนที่2 ต่อไปนะคะ มีการพาดพิงชื่อคุณเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ