โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  มมร ศาลายา  

...ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘ โครงการ และการสร้างพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา

...๑ ใน ๘ โครงการนั้น ก็มีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๕ ประเภท คือ ต้นไม้ประจำจังหวัดทุกจังหวัด ต้นไม้ไทย ต้นไม้ในวรรณคดี ต้นไม้ในพระพุทธศาสนา และต้นสมุนไพร ณ มมร ศาลายา

...ในวันแม่แห่งชาติได้ปลูกต้นมะลิไว้ด้วยเช่นกัน   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มะลิ

หมายเลขบันทึก: 119141, เขียน: 13 Aug 2007 @ 09:18 () , แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 18:14 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)