ธรรมนูญแห่งชีวิต (จบ)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก่อนวันแม่ ได้คิด และ คิดได้

จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ

 เรื่องเล่าก่อนวันแม่ ร่วมแก้ไข ธรรมนูญแห่งชีวิต (จบ) อธิษฐาน "ก่อนวันแม่ ได้คิด และ คิดได้"

 เรื่องก็มีอยู่ว่า เด็กที่เฝ้าแม่มานี ที่โรงพยาบาลขอลาไป "จัดฟัน" เลยได้สัมภาษณ์ว่า

  "ฟันเป็นอะไร ถึงได้ไปจัดฟัน"

 ปรากฎว่า "ฟัน" ไม่ได้เป็นอะไร

 ไปจัดฟันตามแฟชั่น

 คุณห...อ ท่านเอาเหล็กมาติดฟัน พร้อมพันด้วยยางสีต่างๆ สนนราคา ติดแฟชั่นที่ปาก ตกราว "สองพัน บาท"

 หากเบื่อสียางไปเปลี่ยนใหม่ "สองร้อย" ครับ

 ชีวิต เลย งงงง เรื่องเล่าก่อนวันแม่

 ร่วมแก้ไข ร่วมพัฒนาเพื่อสังคมที่ถูกต้องดีใหมครับ

 ขอให้ก่อนวันแม่ "ได้คิด และ คิดได้" ธรรมนูญแห่งชีวิต และ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)