เรามาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำวันกันเถิด

ตอนเช้ามาถึงที่ทำงานให้ใช้เวลาเล็กน้อยนั่งคิดว่าวันนี้เราจะทำงานอะไรบ้าง จัดลำดับความสำคัญของงานไว้ แล้วจดบันทึกไว้ หลังจากนั้นก็เริ่มทำงานตามที่คิดไว้โดยทำงานที่มีความสำคัญมากก่อน ถ้าเวลายังเหลือจึงไปทำงานที่สำคัญลองลงมา และก่อนกลับบ้านมานั่งทบทวนเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง

            ท่านมีปัญหาเหล่านี้บ้างใหม่ครับในวันทำงานโดยเฉพาะข้าราชการที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะ 1. ไม่รู้จะทำงานอะไร 2.ไม่มีงานอะไรจะทำ 3. ถึงตอนเย็นก็ไม่รู้ว่าวันนี้ได้ทำงานอะไรไปบ้างคุ้มค่าจ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ และ 4. ในรอบหกเดือนได้ทำอะไรไปบ้างก็ไม่รู้อีกเช่นเคย

          ถ้าท่านมีปัญหาเหล่านี้ลองจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประวันดู ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนเรื่องการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำวันมาจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสไปศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว ท่านอาจารย์ท่านนั้นคือ รศ. ดร. อุทัย  บุญประเสริฐและข้าพเจ้าได้ถือปฏิบัติเรื่อยมา ท่านสอนว่าตอนเช้ามาถึงที่ทำงานให้ใช้เวลาเล็กน้อยนั่งคิดว่าวันนี้เราจะทำงานอะไรบ้าง  จัดลำดับความสำคัญของงานไว้  แล้วจดบันทึกไว้ หลังจากนั้นก็เริ่มทำงานตามที่คิดไว้โดยทำงานที่มีความสำคัญมากก่อน  ถ้าเวลายังเหลือจึงไปทำงานที่สำคัญลองลงมา และก่อนกลับบ้านมานั่งทบทวนเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ในการจดบันทึกข้าพเจ้าได้สร้างแบบบันทึกไว้ดังนี้

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำวัน

ของนายสุพจน์  น้อยจินดา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

วันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2550

ที่
  กิจกรรม
ความสำคัญ
หมายเหตุ
ต้องทำ
ควรทำ
อาจทำ

          ข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยจึงนำมาแบ่งปันกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ น้อยจินดาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครับ...เคยได้ยินมาก็หลายครั้งแต่ยังไม่ชัดเจน วันนี้ดูชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ ผมจะนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เลยครับ อาจทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น 

วิกูล โพธิ์นาง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่ เผยแพร่ความรู้ที่ดีมีประโยชน์  ความจริงเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขา แต่ที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะ  บางวันก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อน บางวันก็ไม่รู้ว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง ต่อไปจะได้ทำปฏิทินตามที่ท่านแนะนำ ขอบคุณจริงๆค่ะ