อยู่คนเดียวก็จัดการได้...........

การเรียนเป็นฐานนักเรียนสามารถสร้างองค์ความร้ได้ด้วยตนเอง
หลายวันมานี้........พี่ ๆ เขาไปอบรมกันหมดก็เลยต้องอย่โรงเรียนคนเดียว โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีครูเพียง  5  คน รวมทั้งผ้บริหาร  นักเรียน  58  คน  สภาพก็เหมือนโรงเรียนขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป  ขาดแคลนหลาย ๆ อย่าง ที่เรียกว่า  4  M  นั่นแหละ  แต่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง  คอยคิดเสมอว่าจะหาวิธีอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้เด็กได้รับความร้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  เมื่อเวลามีครูน้อย ๆ สำหรับบางวัน  ซึ่งเป็นอย่างนี้อย่เสมอ ๆ  บางครั้งไม่ร้เหตุการณ์ล่วงหน้า  ว่าต้องรับผิดชอบหลายชั้นในขณะเดียวกัน   จึงคิดค้นวิธีการเรียนเป็นฐาน  โดยให้นักเรียนจัดกลุ่มตั้งแต่อนุบาล - ป.6 ใช้ระบบพี่ดูแลน้อง   ครูมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาหาความร้ด้วยตนเองโดยใช้ใบกิจกรรมหรือใบงาน  แล้วสรุปความร้ออกมาในลักษณะเป็นโครงงาน  นักเรียนสามารถจัดองค์ความร้ได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียน  ใช้ลักษณะการบูรณาการการเรียนร้ต่างสาระ  เช่น  ใกล้ถึงกิจกรรมวันแม่  จึงแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม  ตามฐานการเรียนร้  5  ฐาน  ได้แก่  ฐานพระราชประวัติ      ฐานบทกลอนเพื่อแม่    ฐานจากใจลูก   ฐานคณิตคิดดี  และฐานเก่งภาษาอังกฤษ  ครูเป็นผ้อำนวยการและแนะนำ  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและร่วมคิด  ร่วมทำจนเกิดผลงานมีการวาดภาพระบายสีอย่างสวยงามตามจินตนาการที่ต้องการตกแต่งชิ้นงานของกลุ่มตนเอง  เกิดความภาคภุมิใจทั้งครูและผ้เรียน  ที่ใช้ฐานการเรียนร้สามารถสร้างองค์ความร้ได้ด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราตรีสีชมพู

คำสำคัญ (Tags)#ครู#ความภูมิใจ#โรงเรียนขนาดเล็ก#ฐานการเรียนร้#สร้างองค์ความร้ด้วยตนเอง

หมายเลขบันทึก: 118462, เขียน: 09 Aug 2007 @ 23:23 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

     สวัสดีครับ พรทิพย์

           ครับคนเดียวก็จัดการได้ ประสบการณ์ช่วยได้

           ขอบคุณมาที่มาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายธนศิริ ขำทับน้ำ
IP: xxx.143.151.130
เขียนเมื่อ 

การอยู่คนเดียวก็ดี มันทำให้จิตเราสงบ ดี ได้มองตัวเอง โดยใช้ธรรมของพระพุทธเจ้ามาช่วย คุณพรทิพย์คงจำเพื่อนเก่าได้ ไม่ได้เจอกันนาน ถ้าว่างก็เมลมา หรือโทรมา0818511404

**********หมอ