ทำบุญ 9 วัดก่อนเข้าร่วม UKM 5

การปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ตามคำกล่าวของท่านพุทธทาส ปีใหม่นี้ขอให้ชาว NUKM และ Gotoknow ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขครับ

    ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผมมีความตั้งใจที่จะไปปิดทองฝังลูกนิมิต ให้ครบ 9 วัด ตามความเชื่อที่ผมได้รับฟังสืบต่อกันมา ความจริงผมเองไม่ได้ยึดติดอะไรมาก เพียงแต่การทำบุญช่วยลดกิเลสของตัวเองให้เบาบางลงได้บ้างก็เป็นกุศลอันประเสริฐสำหรับชีวิตเราที่ยังมีลมหายใจอยู่ เนื่องจากเห็นว่าในจังหวัดพิษณุโลกมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตอยู่หลายวัด เริ่มตั้งต้นบริเวณแถวมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนเป็นลำดับแรก เพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานคือ วัดเสาหิน อยู่ทางด้านหลังมหาวิทยาลัย ตามมาด้วยวัดสุธาวนาราม และวัดสุดสวาสดิ์ นั้นเป็นวันแรกของการแสวงบุญ วันต่อมาเริ่มขยับไปวัดไผ่ล้อม วัดหนองสะแก จังหวัดพิจิตร และวัดไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร วันที่สามเป็นวัดโบสถ์   วัดวังยาวสามัคคีธรรม  และวัดทางลัดประชารามเป็นวัดสุดท้ายในวันที่ 4 มกราคม 2549 ก่อนที่ไปเข้าร่วม UKM 5 ที่มหาสารคาม

     การไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต จะมีการทำบุญหลายอย่าง ตั้งแต่ทำบุญทอดผ้าป่า ทำบุญผ้าป่าลอยฟ้า (ช่วงที่ผมไปมีทุกวัด) ปิดทองฝังลูกนิมิต ถวายผ้าไตร ซื้อที่ดิน มุงกระเบื้อง ทำบุญพระประจำวัน ถวายสังฆทาน ...

    เป็นความสุขใจอย่างหนี่งที่เราจะได้ลดความโลภในตัวเราลง และไปช่วยทำนุบำรุงศาสนา อย่างน้อยจิตใจของเราในขณะที่ไปทำบุญก็จะไม่มีกิเลสในทางโลกมารบกวนในช่วงระยะหนึ่ง เมื่อเรามีโอกาสที่ได้ทำบุญ หรือทำความดีและหมั่นเพียรทำอย่างสม่ำเสมอ ทำแล้วไม่ยึดติด ปล่อยวาง .... ปัญญาที่จะมองหาทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์ย่อมจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย

     เริ่มแสวงบุญตั้งแต่ต้นปี เดือนมกราคมนี้ มีเหตุให้ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับวัดอยู่บ่อย  ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม (ศุกร์ 13 ) ผมได้ขอไปเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตเป็นเจ้าภาพจัด เพื่อไปปฏิบัติธรรม วิปัสสนา เดินจงกรม สวดมนต์ ตามกิจกรรมของทางวัดที่จัดให้ เป็นเวลา 3 วัน คือ 13 -15 มกราคม (ถือเป็นการชาร์ตแบตเตอรี่ของตัวเองให้มีพลังในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ) ขออนุญาตท่านคณบดี โดยอ้างถึงมติครม. ในการไปปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

    วันเสาร์ที่ 28 มกราคม ดร.วันวิสาข์ ซึ่งรับผิดชอบในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มาให้ผมช่วยประสานงานเรื่องวัดให้ในการพานิสิตของคณะไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดวังหิน ฟังเทศน์ และถวายสังฆทาน โดยขอให้ผมไปด้วย ในเบื้องต้นก็รับปากกับอาจารย์ไปเรียบร้อยตามมารยาทของชาวพุทธ และประสานงานกับทางวัดไว้แล้ว

    วันที่ผมไปรายงานความก้าวหน้าด้านการเงิน พัสดุ และงานบุคคลที่มหาสารคาม ได้ถือโอกาสแบ่งปันบุญกุศลที่ตนไปร่วมทำบุญมา ให้กับชาว UKM ทุกท่าน ผมปฏิบัติตามผู้ใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า ถ้าเราได้ไปทำบุญที่ไหนมา แล้วผู้อื่นไม่ได้มีโอกาสไปทำ เราก็มีกุศโลบายโดยให้นำบุญมาเผื่อกับผู้ที่ได้ไม่มีโอกาสไปทำ และผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมทำบุญ ก็ยกมืออนุโมทนาสาธุด้วย เป็นอันจบ

    การปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ตามคำกล่าวของท่านพุทธทาส เมื่อมีโอกาสได้ทำบุญในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็รีบทำก่อน ปีใหม่นี้ขอให้ชาว NUKM และ Gotoknow ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขครับ

   
   

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)