ทำอย่างไรให้ได้ Work Instruction มาโดยละม่อม

คุณละม่อม ผู้ช่วยยอดเก่งของตำรวจไทย ที่มีส่วนช่วยในกิจกรรมโปลิศจับขโมยทุกครั้ง คราวนี้มาช่วยพี่เม่ยจัดทำ WI ของหน่วย "ฮีมาโต" ด้วยค่ะ
    ในข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO15189 ข้อ 5.5.3 กำหนดไว้ว่า ต้องมีเอกสารแนะนำและวิธีปฏิบัติทั้งหมดจัดทำไว้เป็นเอกสารที่อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ (ซึ่งก็หมายถึง Work Instruction:WI นั่นเอง)  เป็นเหตุให้พี่เม่ยต้องจัดทำ WI ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งทั้งๆที่เราก็มี Standard Operating Procedure : SOP อยู่ในมือแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งโรงพยาบาล มอ. ผ่าน HA  แตกต่างกันก็เพียงรูปแบบเอกสาร และรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมเล็กน้อย ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าทำคนเดียวน่าจะล่าช้าแน่ๆ
   โชคดีที่ไหวตัวทันแต่เนิ่นๆ  พี่เม่ยจึงได้จัดทำแผนการจัดทำคู่มือฯที่ว่านี้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 48 ไว้แล้ว โดยการแบ่ง SOP เดิมออกเป็น 5 หมวดใหญ่ หลังจากนั้นก็ copy file ใส่แผ่นดิสก์ พร้อมกำหนดรูปแบบของฟอร์มเท่าที่คิดได้ก่อน (ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้แบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบจากทีมอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพฯมา) แล้วนัดประชุมทีมงาน(ทั้งห้า) เพื่อชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์  จากนั้นก็มอบหมายงานดังนี้
หมวด A  งานประจำ1   (พี่เม่ยรับผิดชอบ)
หมวด B   งานประจำ2และ cytochem (น้องหรู รับผิดชอบ)
หมวด C   Routine coagulation  (น้องเม้าส์ รับผิดชอบ)
หมวด D   Special test ต่างๆ (พี่อุรารับผิดชอบ)
หมวด E   Thalassemia screening and Hb typing  (น้องนุก รับผิดชอบ)
    หลังจากนั้นก็ให้แยกย้ายกันทำงานตามอัธยาศัย  บางคนก็ทำที่บ้าน บางคนทำที่ทำงาน ค้นคว้าหนังสือเพิ่มเติมกันเอง หรือมาถามพี่เม่ยบ้างก็ได้  ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น (แต่จริงๆต้องการทั้งหมดนั้นแหล่ะ) ทุกคนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
    ต่อมาพี่เม่ยก็ทำ timeframe เพื่อติดตามงานทั้งหมด 4 รอบ เว้นระยะรอบละ 3 เดือน (ก.ค.48, ต.ค.48, ม.ค.49 และ เม.ย.49) โดยขอร้องกึ่งบังคับให้รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างน้อยรอบละ 25%  (โดยให้เขียนในบันทึกการติดตามงานด้วย) ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการตามงานรอบที่สามแล้ว แต่ละหมวดก็สามารถดำเนินงานไปได้ตามเป้า(ประมาณ 75%)  พี่เม่ยก็รอรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นคู่มือต่อไป  
    ในระหว่างการจัดทำก็มีการพูดคุยปรึกษากันตลอด (brainstroming) น้องๆก็เสนอความเห็น เพิ่มเติมว่า ต้องมีเอกสารประกอบด้วยนะพี่เม่ย เช่นคู่มือการใช้เครื่อง บันทึกการดูแลรักษาเครื่อง เอ..ทำอย่างไรให้ได้มาเร็วๆ  ก็มีน้อง(อีกนั่นแหละ) เสนอว่าเราลองขอจากฝ่ายวิชาการของแต่ละบริษัทที่เป็นคู่สัญญาวางเครื่องเลยดีกว่า เอ้า..ขอก็ขอ..ดีจริงๆค่ะ เพราะได้มาโดยละม่อม (ครั้งที่1)
     ความอิสระในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ทุกคนรู้สึกสนุก ไม่เครียด  บางคนทำแบบเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ บางคนก็หักโหมเอาเวลาถูกตามงาน บางคนเมื่อถูกตามงานก็ยังมีการขอต่อรอง ออดอ้อนขอผลัดผ่อนไปอีกสักอาทิตย์ก็มี  ก็สไตล์ใครสไตล์เขาละค่ะ แต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมเป้าหมายที่กำหนดไว้ ว่าเราจะทำ WI ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด...โดยละม่อม (ครั้งที่ 2) 
     ต้องขอบคุณผู้ช่วยยอดเก่งของตำรวจไทย  ที่ทำท่าว่าจะช่วยให้พี่เม่ยได้ WI ของหน่วยงานตรงตามเป้าหมาย .."คุณละม่อม".. นั่นเอง หน่วยงานอื่นจะนำคุณละม่อมไปช่วยงานบ้าง ก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (2)

ปารมี
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่เม่ยที่บอกเคล็ด (ไม่) ลับ   QM หน่วยอื่นๆ น่าจะลอกเลียนวิธีการพี่เม่ยไปปฏิบติได้เลย

นนทลี
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
เป็นรูปธรรมดีจริงๆ ค่ะ พี่เม่ย