คุณภาพชีวิตในมุมมองของคุณคือ ? (ตอนแรก)

จ๊ะจ๋า
เกิดแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน

          หายไปนานมากประมาณ 4 เดือนกว่าๆ ..วันนี้จ๊ะจ๋าขอรายงานตัวคะ...ที่หายไปเพราะไปช่วยงานที่แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ภายใต้แผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะและสุขภาวะองค์กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในเรื่องของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในสังคมเมืองอุตสาหกรรมและบริการ  และเป็นไปได้ในทุกระดับ ในระดับประเทศและพื้นที่ และลงไปถึงชุมชน และสถานประกอบการ

       วัตถุประสงค์ที่น่าสนใจคือ

1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการจำนวน 15 ล้านคน  ให้เกิดการปฏิบัติเชิงขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต

2.  เกิดเครือข่ายการทำงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานที่มีแนวทาง/ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องร่วมกัน

3.  พัฒนาระบบ/ต้นแบบการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตคนทำงานเพื่อ ขยายผล/แนวคิด 

        ซึ่งมีการทำงานแบบบูรณาการ  โดยใช้ทุนเดิมที่ สสส. มีเครือข่ายการทำงานหลากหลายโปรเจค ขณะนี้มีการทำงานแบบรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องและเรื่องคล้ายๆ กันมาทำงานร่วมกัน เป็นเครือข่ายการทำงาน เพื่อนำไปสู่ทิศทางเดียวกันในเรื่อง การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน

       ช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นการทำงานของแผนงานนี้ จึงยังมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เข้าที่เข้าทาง แต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจของแผนงานนี้คือ การทำงานเชิงบูรณาการหลายพื้นที่  โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 16 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีผู้ประกันตนจำนวนมาก เช่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  กรุงเทพ สมุทรสาคร นครปฐมปทุมธานี อยุธยา ปราจีนบุรี ลำพูน เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา  ขอนแก่น นครราชสีมา เป็นต้น

       จุดเด่นคือ การบูรรณาการระหว่างแต่ละระดับเครือข่ายจากขนาดเล็ก ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  โดยภาคีพันธมิตรคือ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  สำนักงานประกันสังคม (สปส.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น

     ผลที่เกิดของแผนงานฯ มี 3 ด้านคือ ด้านพัฒนานโยบาย   ด้านพัฒนาองค์ความรู้   และด้านการจัดการเครือข่าย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#บูรณาการ#คุณภาพชีวิต#สสส.#แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

หมายเลขบันทึก: 118373, เขียน: 09 Aug 2007 @ 16:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

สวัสดีครับคุณจ๊ะจ๋า

      หายไปหลายเดือนแต่ก็กลับมาพร้อมงานที่ยิ่งใหญ่ครับ

คุณสู้เพื่อชีวิต ขอเป็นกำรังใจใหักับนักสู้เพื่อสุขภาพู 

( เพื่อประเทศชาติ )

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อ. ดิศกุล และคุณรักชาติ

ขอบคุณคะที่แวะมาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันและกัน

โกมล จิรัฐติกาลนนท์
IP: xxx.122.15.194
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เก็บไว้เป็นข้อมูล ดีดีทั้งนั้นเลย

ของคุณมาก ๆ ครับ

ศรลดา ศรีวราสกุล
IP: xxx.93.203.166
เขียนเมื่อ 

จะหาความสุขทางใจ  ง่ายนิดเดียว แค่ไม่คาดหวังใดๆ จากใครๆ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจโลกธรรม 8 อย่าง ก็สุขใจแล้วค่ะ

แต่ถ้าความสุขทางกาย ก็ต้องประกอบด้วย สุขภาพกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย และไม่นำสิ่งเสพติดเข้ามาในกาย ก็สุขแล้วจ๊า....ฮิๆๆๆ