เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 โรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ำมันบ้านขวัญพัฒน์ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดทำ KM จากการพูดคุยกันในวันนั้น ประเด็นที่เป็นปัญหาของกลุ่มนี้ก็คือ เกษตรกรบางราย ยังไม่ทราบว่าจะใส่ปุ๋ยพืชอย่างไร ที่ถูกวิธี เกษตรกรบางรายจะใส่ปุ๋ยที่โคนต้นพืช ซึ่งพืชไม่สามารถดูดซึมใช้ได้หมด และสามารถนำไปปรับใช้ โดย การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธี ใส่บริเวณรอบรัศมีในและใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรตามระยะพืช