km

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้  ประกอบด้วยกิจกรรมและกระบวนการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 - การขุดค้นและรวบรวมความรู้  คัดเลือกเอาไว้เฉพาะความรู้ที่จำเป็นสำหรบการใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   นำมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ  และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและขององค์กร  ถ้าไม่เหมาะสมก็ดำเนินการปรับปรุง

- การจัดหมวดหมู่ความรู้  ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

- การจัดเก็บความรู้  เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้

-การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

-การวิเคราะห์  สังเคราะหื  เพื่อยกระดับความรู้

- การสร้างความรู้ใหม่

- การประยุกต์ใช้ความรู้

- การเรียนรู้จากการใช้ความรู้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้

หมายเลขบันทึก: 118122, เขียน: 08 Aug 2007 @ 19:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)