หนังสือกับเด็ก

หนังสือมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ภาษา สังคม อารมณ์ และจิตใจ
        มีเหตุผลดีๆ มากมายที่ควรจะอ่านหนังสือ โดยเฉพาะเด็กๆ ดังที่แผนงานสื่อสนับสนุนสุขภาวะเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เรียบเรียงข้อมูลไว้เป็น Fact sheet  เดือนกันยายน 2549 ความว่า หนังสือมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ภาษา สังคม อารมณ์ และจิตใจ ดังนี้

พัฒนาการด้านสติปัญญา
  • การอ่านหนังสือ เป็นกิจกรรมที่สมองต้องทำงานด้วยการคิด ตีความ วิเคราะห์ และฝึกการสร้างจินตนาการจากตังหนังสือให้เป็นภาพ
  • ในขณะที่อ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆ ฟัง เด็กมักจะนั่งนิ่งและตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ เพื่อติดตามเรื่องราว ทำให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น และเด็กที่มีสมาธิดีก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว

พัฒนาการด้านภาษา

  • ภาษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ในทุกแขนงวิชา พัฒนาการทางภาษาของเด็กผ่านการอ่านหนังสือ เริ่มจากการฟังเสียงอ่านของพ่อแม่และดูภาพตาม เรียนรู้คำศัพท์ จดจำความหมายของคำ และการใช้ประโยชน์ต่างๆ
  • คนที่มีทักษะการอ่านที่ดีจะมีทักษาในการใช้ภาษาเพื่อการพูดและการเขียนที่ดีตามไปด้วย

พัฒนาการด้านสังคม

เด็กที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่มั่นคง และมีสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างได้ดี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

  • เมื่อพ่อแม่โอบกอดลูกไว้พร้อมกับอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ความผูกผันระหว่างพ่อแม่ลูกจะเกิดขึ้น เป็นการปูพื้นฐานของพัฒนากรางอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง นอกจากนี้ การอ่านหนังสือยังให้ความสนุกสนาน ความบันเทิง จิตใจผ่อนคลาย
  • หนังสือที่ให้ข้อคิดเรื่องคุณธรรม คติสอนใจ คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ต่างๆ ยังเป็นการปลูกฝังแบบอย่างให้แก่เด็ก กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมประจำใจ

 (อ้างอิงจาก www.littleonereadingresource.com/children-stories.html)       บันทึกเมื่อ พฤษภาคม 2550

สรวงธร นาวาผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือและการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน#เด็ก#เด็กกับหนังสือ

หมายเลขบันทึก: 118078, เขียน: 08 Aug 2007 @ 17:01 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 10:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
หนังสือช่วยเปิดโลกกว้าง ให้ผู้อ่านทุกคนจริงๆด้วยค่ะ

ใช่แล้วค่ะ  หากมีใครพบเห็นแง่มุมดีดี มีแนวคิดหรือวิธีการส่งเสริมการอ่าน เขียนมาแจ้งหรือแนะนำมาได้ค่ะ  

เผื่อว่าจะได้นำไปปรับใช้ในโครงการชวนอ่านหนังสือดี เปิดพื้นที่การเรียนรู้ หรือประชาสัมพันธ์ต่อ

ถือว่าเป้นอีกแรงหนึ่งของการช่วยกันส่งเสริมการอ่านนะคะ