โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชพ. 2” ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  โปร่งใสในข้อมูล  เพิ่มพูนให้ความรู้แก่บุคลากร                   

                                   -    งานธุรการ

 

 

                                               -    กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
       -     งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง   -     งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

                                                  -   กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

-  งานสรรหาและบรรจุ  -   งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -   งานออกจากราชการ  

                                            -     กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

-   งานบำเหน็จความชอบ -   งานทะเบียนประวัติ -   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ -  งานบริการบุคลากร

                       -     กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

- งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ -  ง านส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ -  ง านพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  

                                              -      กลุ่มงานวินัยและนิติการ

  -   งานวินัย -  งานอุทธรณ์และร้องทุกข์       -  งานกฎหมาย  และการดำเนินการคดีของรัฐ  

                                        -     กลุ่มงานเลขานุการ อ....เขตพื้นที่การศึกษา                                           ………………………..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิสัยทัศน์

คำสำคัญ (Tags)#วิสัยทัศน์

หมายเลขบันทึก: 118073, เขียน: 08 Aug 2007 @ 16:48 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 22:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)