ศูนย์บริการสุขภาพในมหาวิทยาลัย

            สภาจุฬาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๐  พิจารณาเรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ     ทำให้มีการเสนอความเห็นเชิงหลักการ

• หน่วยงานนี้เปรียบเสมือน PCU – Primary Care Unit ในชุมชน      แต่กรณีนี้อยู่ในชุมชนจุฬาฯ    

• PCU เน้นทำหน้าที่ ให้บริการนำบัดความเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ     และดำเนินการเชิงรุกด้านป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ     ที่เน้นมากที่สุดคือการลดปัจจัยที่บั่นทอนสุขภาพในระยะยาว และระยะสั้น     ซึ่งตัวบั่นทอนที่สุดคือความเครียด  และปัญหาเชิงจิตตปัญญา (spiritual)

• ดำเนินการโดยคนในสหสาขา    และที่สำคัญ ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการไม่แยกกัน     ผู้รับบริการเองอาจแสดงบทบาทเป็นผู้ให้บริการด้วย  
 
• หลักการสำคัญคือ voluntarism หรือจิตอาสา     กิจกรรม PCU จะมีพลังมากหากดำเนินการโดยใช้พลังของอาสาสมัคร มากกว่าพลังที่เป็นราชการหรือเป็นทางการ    แต่ดำเนินการร่วมกับพลังที่เป็นราชการหรือเป็นทางการ ให้เกิดพลังเสริมซึ่งกันและกัน  

• น่าจะเน้น “บริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” (humanistic health services)   

มหาวิทยาลัยน่าจะพัฒนารูปแบบของศูนย์บริการ PCU ในชุมชนเมือง ที่มีความก้าวหน้า     คล้ายๆ ทำงาน R2R ไปพร้อมๆ กันด้วย     และพัฒนา public policy ด้วย

วิจารณ์ พานิช
๒๖ ก.ค. ๕๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#บริการสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 118076, เขียน: 08 Aug 2007 @ 16:57 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)