เขียนความคิดในกระดาษ

ชวนอ่านหนังสือดี เปิดพื้นที่การเรียนรู้” เป็นโครงการส่งเสริมการรักหนังสือและการอ่าน ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก (0-12 ปี) ครอบครัว และชุมชน มีพื้นที่ดำเนินการนำร่อง 10 พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่

เขต

จังหวัด

1

ชุมชนวัดละหาร

อำเภอบางบัวทอง

นนทบุรี

2

ชุมชนภักดี

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

3

ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา

หนองจอก

กรุงเทพมหานคร

4

ชุมชนดารุลนาซีฮะห์

หนองจอก

กรุงเทพมหานคร

5

ชุมชนวัดสุวรรณาราม

บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

6

ชุมชนวัดอมรทายิการาม

บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

7

ชุมชนหมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา

บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

8

ชุมชนซอยสามัคคี

หนองแขม

กรุงเทพมหานคร

9

ชุมชนกองขยะหนองแขม

หนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10

ชุมชนวัดดวงแข

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

ความคาดหมายของการทำงานครั้งนี้ คือ

  • เด็กจะรักหนังสือและการอ่าน โดยตระหนักว่า การอ่านและการเลือกหนังสือเป็นทักษะที่ต้องได้รับการปลูกฝัง พัฒนาและฝึกฝน เช่นเดียวกับทักษะการพูด ฟังและเขียนที่จะส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
  • ครอบครัว ซึ่งในที่นี้หมายถึง พ่อ แม่ และผู้เกี่ยวข้องภายในบ้าน จะสามารถเป็นตัวแบบและสนับสนุนการรักการอ่านด้วยการจัดหาหนังสือ จัดสรรเวลา ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการอ่านในครอบครัว
  • ชุมชนจะเกิดรูปแบบการนำหนังสือเข้าถึงเด็กและครอบครัวที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน สามารถจัดสวัสดิการด้านหนังสือและการอ่าน เช่น มุมการอ่านในพื้นที่สาธารณะ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักหนังสือและการอ่าน อย่างเคลื่อนไหวและต่อเนื่อง
  • เด็ก ครอบครัว และชุมชน เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นเครือข่ายนักกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกันทำงานเชื่อมโยงหนังสือและการอ่านเข้าสู่วิถีชีวิต สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเด็นและแสดงข้อเรียกร้องและความต้องการเกี่ยวกับหนังสือและการอ่านของตนเองและชุมชนได้

ภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง คือ

  • สนับสนุนชุมชนจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่านที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้กับสมาชิกชุมชน
  • พัฒนาทักษะด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับแกนนำ เพื่อเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมให้เด็กและครอบครัว เห็นความสำคัญของหนังสือและการอ่านต่อการพัฒนาตนเอง
  • พัฒนาทักษะการรู้จัก การเข้าถึง การคัดเลือกหนังสือและการทำหนังสือด้วยตนเอง ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชน

   

        การดำเนินโครงการ “ชวนอ่านหนังสือดี เปิดพื้นที่การเรียนรู้” มีหลักการทำงานที่มุ่งการมีส่วนร่วมจากชุมชน หวังว่าจะเป็นการทำงานโดยชุมชนเพื่อชุมชน ทั้งนี้คณะทำงานจะทำงานผ่านคณะทำงานจากชุมชน ซึ่งถือเป็นแกนนำ โดยหวังต่อไปอีกว่า กนนำจะเป็นกำลังสำคัญในขบวนการผลิตซ้ำ สู่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของโครงการ และทั้งหมดนี้จะเป็นกลไกลสำคัญต่อการขยายผล และความยั่งยืนของการส่งเสริมการรักหนังสือและการอ่านในชุมชน
          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏข้างต้นนั้นเป็นพียงการเขียนความคิดในกระดาษ ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการทำงานเท่านั้น เรื่องราวอื่นๆ ยังมีอีกมาก ซึ่งจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังในบันทึกครั้งต่อๆ ไป

 บันทึกเมื่อ พฤษภาคม 2550 

สรวงธร  นาวาผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือและการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน#เด็ก#ชวนอ่านหนังสือดี

หมายเลขบันทึก: 118075, เขียน: 08 Aug 2007 @ 16:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)