PMQA ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตรวจประเมินคุณภาพ ปี 2549
วันที่ 7 ส.ค.2550 สำนักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น มีการตรวจประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2549 โดยคณะกก.จาก สำนักงาน QA. จำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ของสำนักฯ ที่มีผู้ตรวจประเมินมากที่สุด ตามกำหนดการ 10.00-10.30 น. ผอ.Present (ลักษณะสำคัญขององค์กร,ผลลัพธ์ของการดำเนินการ,จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา,การนำผลประเมินรอบที่แล้วมาปรับปรุง) (ผอ.ใช้เวลาจริง 45 นาที) 10.30-12.00 น. กก.ซักถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม (กก.ซักถามจริงจนถึงเวลา 15.00น.) โดยซักถาม OP+หมวด 1-6 13.00-16.30 น. กก.ประชุมและจัดทำรายงาน จากนั้น กก.จึงได้ประชุมและจัดทำรายงาน โดยไม่มีการนำเสนอผลการตรวจประเมินทางวาจา แต่จะเสนอรายงานภายหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและแผนห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#sar2549

หมายเลขบันทึก: 118071, เขียน: 08 Aug 2007 @ 16:38 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)