พลังเยาวชน พลังแห่งจินตนาการ

ลดภาวะโลกร้อน

เยาวชน คือ พลังแห่งความหวัง เป็นเสมือนตัวแทนแห่งความเป็นผู้ใหญ่ เยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และมีพลังในตัวเองสูง การหนุนเสริมพลังในตัวเยาวชนให้ออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการทำงานฮักเมืองน่าน ก่อให้เกิด เครือข่ายเยาวชนฮักเมืองน่าน มาตั้งปี ๒๕๓๙

เริ่มจากเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขยายไปยังประเด็นอื่นๆ ทั้งวัฒนธรรม เอดส์ ยาเสพติด ครอบครัว สุขภาพ พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผลัดเปลี่ยนไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า รุ่นพี่ๆ ก็สอนๆ แนะนำและสร้างรุ่นใหม่ๆ มาเสริมอย่างต่อเนื่อง

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ทุกๆ ปี เยาวชนฮักเมืองน่านจะจัดค่ายเยาวชนฮักเมืองน่านขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชนและเป็นถ่ายเทความคิด ทักษะ ประสบการณ์ผ่านรุ่นสู่รุ่น ปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ กองร้อย ตชด.๓๒๔ โดยการจัดงานค่ายครั้งนี้มุ่งไปที่การเสริมพลังของเยาวชน ๒ เรื่อง คือ เรื่องช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และลดปัญหารักที่ไม่ปลอดภัย โดยได้แบ่งกลุ่มให้เยาวชนได้คิดและสื่อออกไปผ่านบทละคร และนำไปแสดงให้ชุมชนบ้านเมืองจังได้ชมในช่วงค่ำ เป็นการแสดงที่สนุกสนานได้สาระทั้งคนแสดงและคนดู</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p>            และจากนี้เยาวชนก็จะร่วนกันวางแผนการทำงานร่วมกันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงเอาเยาวชนออกมาจากความฟุ้งเฟ้อเห่อไปกับกระแสบริโภคนิยม ให้รู้จัก คิด ปฏิบัติอย่างรู้เท่าทัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฮักเมืองน่าน

คำสำคัญ (Tags)#เยาวชน

หมายเลขบันทึก: 118067, เขียน: 08 Aug 2007 @ 16:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)