ความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

สำหรับเรื่องการดำเนินงานของทีมสนับสนุนจังหวัด เน้นวิธีการประสานงานทั้งในเชิงโครงสร้าง รวมทั้งใช้แรงบันดาลใจ และแรงจุงใจ ในการให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ

ความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

                รายงานความคืบหน้าวันนี้  ทีมแกนนำได้นัดเจอกันที่ห้องประชุมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  โดยมีป้าปุก  เป็นหัวเรือใหญ่ในฐานะกองเลขาโครงการ  ผู้เข้าร่วมวันนี้  มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  มีพี่ฉะอ้อน  พี่น้อย  และอีกสองท่านจำชื่อไม่ได้  มีท่านอาจารย์บุญธรรม  ท่าน ผอ.สุทีป  ท่านอาจารย์สุจารีย์  จากราชภัฎ  ท่ายอาจารย์ สมหมาย  จาก ศรีวิชัย   อาจารย์ภีม และน้องเล็ก จาก  ม.วลัยลักษณ์  คุณพัชณี  จากพอช.  และครูนง  น่าจะหมดแล้วครับ...

                ป้าปุกเริ่มรายการโดยการขึ้นชาร์ต ความคืบหน้าของโครงการในการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรายละเอียดเพื่อประกอบ การของบประมาณ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย  4  กลุ่ม คือ...

                1. คุณอำนวยตำบล               165          ตำบล      ตำบลละ                 7              คน

                2. คุณเอื้ออำเภอ      3          อำเภอ     อำเภอละ                                2              คน

                3. ทีมครูคุณอำนวย               40          ห้องเรียน ๆ ละ                      3              คน

                4. คุณเอื้อ ธรรมชาติ / ทำหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียน

                ป้าปุกบอกว่า  ในการดำเนินการทั้งหมด  สำนังงานจังหวัดได้กำหนดวงเงินงบประมาณ อยู่ดีมีสุข รอบที่ 2 ใช้สำหรับโครงการนี้   300,000.- บาท  โดยทางป้าปุกได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี  2550  คือ

1.        ประชุมทีมผู้จัดการ (คุณอำนวยกลาง) ทุกวันจันทร์ และศุกร์ 2.        ประชุมทีมคุณเอื้ออำเภอ  ( ผอ. กศน.  และ  พัฒนาชุมชนอำเภอ ) 2  ครั้ง 3.        ประชุมคุณอำนวยตำบล  2  รุ่น  รุ่นละ  500  คน

4.        ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมครูคุณอำนวย   2   รุ่น รุ่นละ  60  คน รวม  120  คน กลุ่มเป้าหมายตามรายการที่   1, 2 , 4  ไม่มีปัญหาอะไรครับ... แต่กลุ่มเป้าหมาย ที่     3  คือคุณอำนวยตำบล  มี ปัญหาเพราะตอนนี้ รายชื่อยังมาไม่ครบ  

ซึ่งต้องประสานงานกับทีม ของ กศน. จังหวัด  ซึ่งเมื่อคุยกันเชิงลึกตามที่ได้คุยกันที่ห้องผู้ว่าคือ  ทีมคุณอำนวยตำบลจะต้องมีปลัด และนายก อบต. เข้าร่วมในทีมด้วย  จึงมีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายของคุณอำนวยตำบลใหม่โดยมีเงื่อนไขให้ กศน. จัดหาคนคือ... 1.        ปลัด อบต. ทุกตำบล 2.        นายก  อบต. ทุกตำบล 3.        เจ้าหน้าที่  พัฒนาชุมชน 4.        เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5.        เจ้าหน้าที่เกษตร 6.        ครู กศน. 7.        ตัวแทนจากภาคประชาชน/แกนนำ โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาจากทีมคุณอำนวยตำบลเดิม  ที่ไม่ซ้ำพื้นที่ (บางคนรับผิดชอบพื้นที่  2  ตำบล) และมีความตั้งใจทำงานจริงๆ มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง                 การพูดคุยได้จัดโครงสร้างระบบการดำเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อน วงเรียนรู้ต่าง ๆ  5  วงเรียนรู้คือ...
  1. ทีมสนับสนุนจังหวัด  ซึ่งต้องขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ  ทีมสนับสนุนคุณอำนวยตำบล  120  คน  และทีมคุณเอื้ออำเภอ  46  คน
  2. ทีมคุณเอื้ออำเภอ  ร่วมกับทีม สนับสนุนคุณอำนวยตำบล  120  คนร่วมกันขับเคลื่อนทีมคุณอำนวยตำบล  1,000  คน
  3. ทีมคุณอำนวย  1,000  คน  (165  ตำบล ) ร่วมกันขับเคลื่อน  คุณกิจตำบล ในการขับเคลื่อนการทำงานในเรื่อง  กองทุนการเงิน  สวัสดิการ  และเรื่องอื่นๆ 
                  สำหรับเรื่องการดำเนินงานของทีมสนับสนุนจังหวัด  เน้นวิธีการประสานงานทั้งในเชิงโครงสร้าง รวมทั้งใช้แรงบันดาลใจ และแรงจุงใจ ในการให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ                 สำหรับกิจกรรมแรกของโครงการที่จะขับเคลื่อนกันในปี 2550 นี้คือการประชุมคุณเอื้ออำเภอ ซึ่งไม่ใช่การประชุมเพื่อให้มารับทราบโครงการแต่เป็นการประชุมเพื่อจุดประกายในการดำเนินโครงการเพื่อให้คุณเอื้ออำเภอสามารถที่จะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมคุณอำนวยตำบลลงไปขับเคลื่อนกิจกรรมได้โดยเบื้องต้นจะใช้วิธีการ  ระบายอารมณ์  ก่อนระดมปัญญา    ของอาจารย์บุญธรรม   ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจารย์บุญธรรมบอกว่าให้กลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการ  รายมาย   คือการให้กลุ่มเป้าหมายพูดหรือเล่าเรื่องที่รู้รายละเอียดอันมากมาย  ของแต่ละคน                 ผมคิดดูแล้วหากใช้วิธีการตามที่คิดกัน  ก็จะต้องหาทีมทำงานที่เป็นคุณลิขิต  ตัวฉกาจ หลายๆคน  ในการบันทึก  รายละเอียดอันมากมาย  โดยอาจแยกบันทึกคนละหัวข้อ  หรือคนละเรื่อง  แล้วค่อยนำมารวมกัน  หรือบันทึกรวมกันแล้วค่อยมาสรุปความคิด  มันท้าทายพวกเราไม่น้อยเลยครับ...                 สุดท้ายวันนี้เราก็ตกลงกันว่าในก่อน วันที่ 9 สิงหาคม 2550  เราจะมาช่วยกันดูโครงการ และกระบวนการที่สมบูรณ์ในการเสนอสำนักงานจังหวัด และต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM กับงานการศึกษานอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย#kmกับงานการศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 117824, เขียน: 07 Aug 2007 @ 22:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ไม่ได้เข้าร่วมก็เลยมาแอบอ่านรายละเอียด ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ... พี่ชาญวิทย์

  • ยินดีมากครับที่พี่เข้ามาเยี่ยม
  • ของครูนงเด็ดกว่านี้ครับ
  • ยังมีของน้องพรรษกรอีกครับ
  • อีกหลายๆคนครับติดตามรายละเอียดนะครับ
  • ก่อนวันที่ 14  อาจมีการนัดสรุปโครงการที่ชัดเจนอีกครั้งครับ...