เทคนิคการเขียนรายงานโครงงานคุณธรรมอย่างง่าย

พรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นางสาวพรรณา แสงนภาเพ็ญ
                                                                                                                

เทคนิคการเขียนรายงานโครงงานคุณธรรมอย่างง่าย
                

               มีเพื่อนครูถามถึงการเขียนรายงานโครงงานคุณธรรมอยู่หลายคน   รับปากว่าจะบอกให้ทราบมานานแล้ว ดิฉันจึงถือโอกาสเขียนเล่าสู่กันฟังณโอกาสนี้เพราะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูไม่มากก็น้อย

                การเขียนรายงานการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมตามขั้นตอนนี้ความจริงเป็นการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงงานคุณธรรม เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการดำเนินงาน  ผลที่ได้รับตลอดจนข้อสรุป  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมนั้น     การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  กระชับ  ชัดเจน  และครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ของโครงงานคุณธรรมที่ปฏิบัติไปแล้ว  โดยวิเคราะห์สรุปถึงองค์ความรู้ใหม่หรือคุณธรรมที่ได้รับจากการปฏิบัติ ซึ่งอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผล  เป็นหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้  
               
               ปกนอก   ประกอบด้วย  
                      1.  ชื่อโครงงาน
                      2.  ชื่อผู้จัดทำ
                      3.  เสนอ  ใคร
                      4. โครงงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงาน...........
 
               ปกในประกอบด้วย
                     1.  ชื่อเรื่อง 
                     2.  ชื่อกลุ่ม  
                     3.  รายชื่อสมาชิก
                    4.  คุณครูที่ปรึกษา
                    
              บทนำ
                     1.  ความสำคัญของโครงงาน
                     2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
                     3.  ระยะเวลาดำเนินงาน
                     4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติโครงงาน

              บทที่   2
                    1.  การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงาน
                    2.  กรอบแนวคิดในการดำเนินงานโครงงาน

              บทที่  3   วิธีการจัดทำโครงงาน
                     1.  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน
                     2.  ขั้นดำเนินงานตามแผน
                     3.  ขั้นสรุปและประเมินผล
                     4.  ขั้นนำเสนอผลการดำเนินงาน  
                     5.  ปัญหาและอุปสรรค
                     6.  วิธีการแก้ไข

               บทที่  4   ผลการดำเนินงาน
                    1.   ผลที่เกิดกับสมาชิกในกลุ่ม  ดยเฉพาะคุณธรรมที่ได้รับ
                    2.  ผลจากการดำเนินกิจกรรมโครงงาน

               บทที่   5  สรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติโครงงาน
                   1.   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงงาน
                   2.   ประสบการณ์และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำ
                         โครงงานคุณธรรมครั้งต่อไป

                   บรรณานุกรม
                   ภาคผนวก
                         - โครงงาน
                         -  ตารางวิเคราะห์สรุปการประเมินผลการดำเนินงาน
                         -  ภาพการดำเนินงาน
                                        ฯลฯ
 

                 ลองทดลองให้นักเรียนเขียนตอบตามหัวข้อที่กำหนดให้ ถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันได้ค่ะ
                     

                             
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหรียญเล่า หนิงสร้าง เพื่อนแจม

คำสำคัญ (Tags)#เขียนให้กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 117790, เขียน: 07 Aug 2007 @ 21:03 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 13:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

จารุภรณ์
IP: xxx.123.125.125
เขียนเมื่อ 

อยากดูตัวอย่างบรรณษนุกรม

สุนันท์ 6/2
IP: xxx.120.122.191
เขียนเมื่อ 

ครูครับโครงงานคุณธรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการเขียนโคงงานอื่นได้หรือเปล่า

สุนันท์ 6/2
IP: xxx.120.122.191
เขียนเมื่อ 

ครูครับโครงงานคุณธรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการเขียนโคงงานอื่นได้หรือเปล่า

สุนันท์ 6/2
IP: xxx.120.122.191
เขียนเมื่อ 

ครูครับโครงงานคุณธรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการเขียนโคงงานอื่นได้หรือเปล่า

สุนันท์ 6/2
IP: xxx.120.122.191
เขียนเมื่อ 

ครูครับโครงงานคุณธรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการเขียนโคงงานอื่นได้หรือเปล่า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ หนูกำลังหาวิธีการเขียนโครงงานที่เข้าใจง่ายๆ ไปให้เด็กๆที่โรงเรียนทำค่ะ