KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

จัดทำ SAR ในระดับกลุ่มสาขาวิชาและระดับหาวิทยาลัย

               วันนี้ดิฉันได้ไปเข้าร่วมโครงการ " KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 "  ที่สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีกำหนดการจัด  2 วัน คือวันที่ 6-7 สิงหาคม 2550 

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2550

                 เริ่มแรกของการเข้าร่วมโครงการ ก็ต้องลงทะเบียนก่อนเลยค่ะ  พอถึงเวลา ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร  ก็กล่าวเปิดงาน และแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ SAR ระดับกลุ่มสาขาวิชาและระดับมหาวิทยาลัย หลักจากที่อาจารย์วิบูลย์กล่าวเปิดงานเสร็จ พวกเราก็เริ่มแยกย้ายกันไปทำ SAR ในระดับกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งจะแบ่งได้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
  • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
  • กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

             ซึ่ง คณะสหเวชศาสตร์ จะอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะและ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะประกอบไปด้วยคณะต่างๆ ดังนี้  

        1. คณะแพทย์ศาสตร์

        2. คณะทันตแพทยศาสตร์

        3. คณะเภสัชศาสตร์

        4. คณะสหเวชศาสตร์

        5. คณะพยาบาลศาสตร์

        6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

        7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

        8. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

        9. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

        และท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (อาจารย์ศุภวิทู หรือ อ.กอล์ฟ) ของเราได้เป็นประธานของกลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยค่ะ พอจัดทำ SAR ในส่วนของคะแนนเสร็จ ช่วงบ่ายเราก็นำเสนอคะแนนสรุปโดยรวมในแต่ละมาตรฐาน อ.กอล์ฟ ของเราก็ได้ออกไปนำเสนอในส่วนของคะแนนสรุปโดยรวมในแต่ละมาตรฐานของกลุ่มสาขาวิชาฯ  งั้นดิฉันขอสรุปคะแนนโดยรวมของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาอย่างคร่าวๆ เลยนะค๊ะ

 ลำดับ

กลุ่มสาขาวิชา

คะแนน

 ระดับ

1.

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

4.67

 ดีมาก

2.

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   4.45

ดี

3.

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4.42

ดี

4.

กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 4.38

ดี

5.

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 4.05

 ดี

6.

กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ

 3.62

 ดี

7.

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 4.06

 ดี

8.

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

 3.40

พอใช้

         +++++ วันนี้ขอรายงานแค่นี้ก่อนนะค๊ะ ยังไงพรุ่งนี้จะมารายงานต่อนะค๊ะ +++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานนโยบายและแผน คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#sar-49#km workshop ครั้งที่ 4

หมายเลขบันทึก: 117511, เขียน: 06 Aug 2007 @ 23:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มาเรียนรู้ด้วยครับ กำลังทำ QA อยู่เหมือนกัน

ยอดเยี่ยม และขอขอบคุณมากครับที่ช่วยนำกิจกรรมมารายงาน ผลการประเมินตนเองยังคงเป็นแบบเคร่า ๆ เท่าที่มีข้อมูลนะครับ สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกกลุ่มสาขาวิชาจะไม่ต่ำกว่าในเกณฑ์ (ขั้นต่ำ) "ดี" แต่สิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดทุกครั้งที่มีกิจกรรม QA ก็คือการได้เห็นความรู้ความสามารถของ NUQA staff จากทุกคณะทุกหน่วยงานครับ มันน่าชื่นชม น่าภาคภูมิใจจริง ๆ
เขียนเมื่อ 

อยากให้น้องก้อยบันทึกแบบนี้บ่อยๆ เป็นบันทึกจากงานประจำ ที่มีประโยชน์มากค่ะ