บันทึกกันลืม

sarita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เตือนความจำ

บันทึกกันลืม

ไม่แปลกใจในตัวเองว่าทำไมต้องใช้ชื่อ "บันทึกกันลืม" หลังจากห่างหายจากการบันทึก blog เป็นเวลานาน
เกือบครึ่งปี

เดือนมกราคม 2550  มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 1 คนในครอบครัว "เจริญทัศน์"  เด็กชายสรวิศ

เดือนมีนาคม 2550 เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ
- ปฏิบัติงานด้านติดต่อและประสานงานจัดเตรียมเอกสารการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ในส่วนของมหาวิทยาลัย
ดูจะเป็นภาระอันหนักอึ้งแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่อย่างน้อยหน่วยงานเก่าที่เคยปฏิบัติหน้าที่ (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ก็เป็นหน่วยงานที่สอนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบทั้งกระบวนการ

เดือนเมษายน 2550 เป็นการเริ่มปฏิบัติงานในด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นที่เป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ถือเป็นครั้งที่   6/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 ณ สำนักงานกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องไปประชุมถึงกระทรวงมหาดไทย เพราะนายกสภามหาวิทยาลัยคือ นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และครั้งที่ 7/2550 วันที่ 21 เมษายน 2550 หลังจากนั้นช่วงปลายเดือนวันที่ 24-27 เมษายน 2550 เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หลักสูตรการอบรมคณะทำงานในการดำเนินการตามตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการภาครัฐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เดือนพฤษภาคม 2550 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการด้านการวิเคราะห์ภาระงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย นับเป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2551 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเริ่มมีระบบพนักงานมหาวิทยาลัย หลังจากเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏ เป็น มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

เดือนมิถุนายน 2550 ตลอดทั้งเดือนปฏิบัติงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 2 มิถุนายน 2550 และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 21 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  (Public Sector Management Quality Award) ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2550 โดยมีแผนการดำเนินงาน PMQA ดังนี้

เดือนกรกฎาคม 2550 มีการจัดเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยถึง 2 ครั้งแต่ก็ไม่ได้ประชุมเนื่องจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยติดราชการการประชุมจึงเลื่อนออกไป

เดือนสิงหาคม 2550 หลังจากเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยถึง 2 ครั้ง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขึ้น เป็นครั้งที่ 9/2550 โดยมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบทบาทของสภามหาวิทยาลัยโดยย่อดังนี้ เป็นผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องบทบาทสภามหาวิทยาลัย (University Governance)

สริตา
2 ส.ค.50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Council

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#กพร.#มรภ.อย.

หมายเลขบันทึก: 117335, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเยาว์

  • ภาระงานรับผิดชอบสูง แต่ชื่อเยาว์การันตีได้อยู่แล้ว สำหรับงานคุณภาพ
  • ต้องขอเรียนรู้เรื่อง PMQA จากเยาว์บ้างแล้วเขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่บอย

  • ตอนแรกนึกว่า blog ไม่ได้อยู่ในวงของสหเวชฯ เสียแล้ว พอบันทึกจะลองกลับไปอ่านก็หาไม่เจอเป็นเพราะไม่ได้บันทึกเสียนาน
  • PMQA สำหรับที่ มน.ไม่ได้ทำนะค่ะเพราะเคยปรึกษาพี่ธงชัยแล้ว แต่ถ้าพี่บอยสนใจนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะสะท้อนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทุกๆ ด้าน แล้วทำให้เห็นความเชื่อมโยงของงาน