หนังสือเล่มเล็ก.....สื่อที่ฮิต

หนังสือเล่มเล็ก   เป็นกิจกรรมหนึ่งในการบูรณาการ    ที่ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านต่างๆ    สิ่งที่ ควรพิจารณาให้นักเรียนทำ  ก็คงเป็นเนื้อหาสาระ และความคิดของนักเรียน   ที่แสดงออกทางการเขียน   ทางการวาดภาพ  และอื่นๆในเชิงความคิดสร้างสรรค์

 

ขอชมเชยคุณครู ….  ที่จัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้     และดูจะเป็นกิจกรรมยอดฮิต…….

 

การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  คงมิใช่เป็นการวาดภาพเชิงศิลปะอย่างเดียวเท่านั้น    การวาดภาพ การ เขียนภาพในบางส่วน บางอย่าง  อาจจะต้องเขียนวาด  ให้เหมือนหรือใกล้เคียงของจริง

 

ข้อความ  ถ้อยคำต่างๆ   ควรเขียนให้ถูกต้องตามสำนวน   ตามหลักภาษา   เขียนสะกด   การันต์  ควรให้ถูกต้องด้วย       ที่สำคัญครับ ……  คุณครูต้องตรวจผลงานนี้     ซึ่งเด็กจะได้ทราบพัฒนาการเรียน  การทำผลงานของเขาได้    มิใช่ให้นักเรียนทำผลงานส่งและครูก็เก็บผลงานรวบรวมไว้เท่านั้น

 

ชิ้นงานที่จะนำโชว์แขกบ้านแขกเมือง   ควรผ่านการตรวจ  การเสนอแนะของคุณครูด้วยก่อนเสมอ  และควรคืนให้นักเรียนกลับไปบ้าน   เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ดูได้ชื่นชมผลงานของลูกหลานเขา   และเขาจะ ได้ช่วยเรากวดขันดูแลเสริมเด็กได้อีกด้วยก็ได้ ……..

 

การให้นักเรียนได้เขียนถ้อยคำ   ข้อความ   คุณครูอาจให้เด็กเขียนร่างนำมาให้ครูตรวจก่อนน่าจะดี  มิฉะนั้น  เด็กเขียนมาส่งแล้ว      อ่านแล้ว   งง …..  หลายตลบ

 

“….จัดทำรายงานนี้    เพื่อทำให้เรารู้ว่า    คำนี้เป็นอย่างนี้   คำนั้นเป็นอย่างนั้น และทำเป็นแบบรุ่นต่อๆไป….”         ลองช่วยเกลาสำนวนให้นักเรียนด้วยครับ …… จะได้สละสลวยขึ้น …. 

 

            และถ้าให้ดี…..คุณครูลองให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก….แบบสื่อไฮเทค……ใช้คอมพิวเตอร์ทำรายงาน ออกทางคอมพิวเตอร์ดูซิ ….  อย่าทำเป็นสื่อกระดาษออกมานะครับ.....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ

หมายเลขบันทึก: 117334, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:26 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 00:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)