แล้วก็เป็นดั่งคาดจริงๆ  ในที่สุดอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ และอนุกรรมการส่งเสริมวิชาการ ก็อดรนทนไม่ไหว  ต้องเริ่มภาระกิจเชิงรุกเข้าสู่หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ส่งรายชื่อการทดสอบเพื่อขอรับรองการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189 ตามคำแนะนำ (..กึ่งบังคับบัญชา) ของหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งได้เล่าไว้ในบันทึกชื่อ "ทีม ISO กำลังจะใช้กระบวนการ KM ในการขับเคลื่อนงาน" http://www.gotoknow.org/archive/2005/12/31/10/02/32/e11068 อย่างละเอียด
      ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละทีมที่จะกำหนดรูปแบบการติดตามงาน และให้คำแนะนำแก่ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทีมระบบบุคลากร นำโดย อ.ปลื้มจิต ก็ได้ข่าวว่าลงภาคสนามไปคุยกับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบได้หลายหน่วยงานแล้ว  ส่วน ทีมระบบคุณภาพ (ซึ่งรวมทีมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาร่วมแจมด้วย) ก็ได้วางแผนทำเอกสารติดตามงาน (checklist)ไว้ โดยเน้นให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินจริงตามแบบประเมิน กว.4 กันเลยทีเดียว  หลังจากนี้ก็จะนัดลงไปพูดคุย สอบถาม แนะนำ ตาม checklist ที่เตรียมไว้ บังเอิญกำลังสำคัญของทีมมาลาพักร้อนไป 1 อาทิตย์ ทำให้ต้องรอเริ่มดำเนินงานกันในสัปดาห์ถัดไป  ซึ่งผลการดำเนินงานจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป
     ส่วนทีมการดูแลเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ  ยังเงียบๆอยู่  ถ้าได้ข่าวคราวอะไรก็จะนำมาบอกต่อกันค่ะ