วารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 4 ปีที่ 13 ตุลาคม - ธันวาคม 2548

e-journal

 

เชิญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความในวารสาร ฉบับที่ 4 ปีที่ 13 ตุลาคม - ธันวาคม 2548

ที่ http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (4)

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านธวัช และ ผู้จัดการวารสาร สิรินธร

 ยินดีครับที่กรุณานำบทความลงใน Blog Gotoknow ทันทีที่ ปรึกษา หารือ ไม่ต้องรอให้ทวงถาม

 เชิญให้กำลังใจ และ ให้ความเห็นครับ

JJ

ผู้จัดการ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ

        ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงนะคะ สำหรับคำแนะนำดีๆที่มีให้กับทีมงานวารสารศูนย์บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้โอกาสได้ทำงานในสิ่งที่ชอบ และคิดว่าคงจะได้รับคำแนะนำและกำลังใจจากท่านด้วยดีเสมอนะคะ

ผู้ติดตามอ่านวารสาร
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าวารสารฉบับล่าสุด ม.ค.-มี.ค. คลอดหรือยังค๊ะ

ผู้จัดการ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนม.ค.-มี.ค. 49) คงจะเผยแพร่ประมาณปลายเดือนมีนาคม ช่วงนี้ทางทีมกองบก. กำลังเร่งพิจารณาต้นฉบับที่จะนำลงตีพิมพ์ เพื่อให้ได้บทความที่มีความสมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้อ่านอย่างครอบคลุมทุกสาขาวิชาค่ะ

ผู้จัดการ