คนชาติไหนขี้รำคาญที่สุด

วารสารสรรสาระฉบับเดือนมกราคม 2549 นำผลสำรวจความคิดเห็นชาวเอเชีย 3,600 คน โดยรวบรวมเรื่องน่ารำคาญใจทั่วไป 20 ข้อ และให้คนเอเชีย 9 ประเทศๆ ละ 400 คนตอบแบบสอบถาม...

วารสารสรรสาระฉบับเดือนมกราคม 2549 นำผลสำรวจความคิดเห็นชาวเอเชีย 3,600 คน โดยรวบรวมเรื่องน่ารำคาญใจทั่วไป 20 ข้อ และให้คนเอเชีย 9 ประเทศๆ ละ 400 คนตอบแบบสอบถามมาตีพิมพ์ สาระน่ารู้ขอนำสถิติเรื่องความน่ารำคาญของคนชาติต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้...

 • เพศ:
  ผู้หญิงขี้รำคาญมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงมีแนวโน้มจะแสดงความรู้สึกรำคาญออกมา ส่วนผู้ชายมีแนวโน้มจะเก็บความรู้สึกไว้ภายใน
 • สิ่งที่น่ารำคาญที่สุด:
  สิ่งที่น่ารำคาญที่สุด 10 อันดับแรกได้แก่ คนขับรถไร้มารยาท 86 % คนแซงคิว 86 % การถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ 84 % บริการยอดแย่จากร้านขายของหรือร้านอาหาร 82 % คนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 79 % กลิ่นตัว 77 % มูลสุนัขตามท้องถนนหรือสวนสาธารณะ 75 % คนพูดหยาบคาย 74 % เพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวน 69 % และคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 69 %
 • คนไทยรำคาญอะไร:
  คนไทยรำคาญใจกับคนเมา วัยรุ่นเอะอะโวยวาย แผงลอยกีดขวางทางเดิน ควันดำจากรถเมล์ และคู่รักที่จีบกันในที่สาธารณะค่อนข้างมาก
 • คนชาติไหนขี้รำคาญ:
  คนไทยขี้รำคาญมากที่สุด คะแนนความขี้รำคาญของคนแต่ละชาติมีดังต่อไปนี้ คนไทย 14.5 ฟิลิปปินส์ 14.2 จีน 14.1 มาเลเซีย 13.5 ไต้หวัน 13.5 ฮ่องกง 13.2 อินโดนีเซีย 13.1 เกาหลีใต้ 12.8 และสิงคโปร์ 12.1
 • ความเห็นนักวิจารณ์:
  คุณอัศศิริ ธรรมโชติ นักหนังสือพิมพ์เชื่อว่า อารมณ์ที่ขุ่นเคืองง่ายของคนไทยเป็นผลจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคม ทำให้เกิดปัญหา เช่น รถติด ควันพิษ ฯลฯ รองศาสตราจารย์พอลิน สตรอกฮาน ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวว่า สิงคโปร์มีการรณรงค์ให้คนประพฤติตัวดี เช่น รักษาความสะอาด ฯลฯ โครงการเหล่านี้ได้ผล ทำให้คนมีความกดดันน้อยลง เราๆ ท่านๆ อ่านความคิดเห็นของนักวิจารณ์แล้วคงจะเห็นใจคนไทย เพราะเมืองไทยเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน การเปลี่ยนแปลงที่เร็วสร้างแรงกดดันให้คนในสังคมค่อนข้างมาก เปรียบคล้ายกับการนั่งเกวียนที่ติดเครื่องโรลสรอยซ์...

  แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบพระคุณ > ปีเตอร์ ด็อกคริล. เรื่องนี้แหละกวนใจที่สุด. สรรสาระ Reader’s Digest. มกราคม 2549. หน้า 22-29.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๕ มกราคม ๒๕๔๙.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)