สคร ๖ (๒)

JJ
เป้าหมาย การจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค

สคร ๖ (๒)

 เป้าประสงค์ (Goal)  ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2548 ที่ต้องการให้กรมควบคุมโรค “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน”  โดยมีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน BSC 11 และ ใน กพร.10  คือ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ปี 2548  และกรม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายใต้กรม  ดำเนินการ ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   และบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค ที่จะ “เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ และระดับนานาชาติ”  ซึ่ง สคร.6 ได้ดำเนินการอยู่แล้วในบางส่วน  และได้พัฒนา  ส่งเสริม  กระตุ้น สนับสนุน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลากร  ให้เกิดสร้างบรรยากาศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 "หัวปลา" ของกรมควบคุมโรค ครับ "CoP จะเป็นผู้ที่ทำให้เกิด"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#cop#km#บริการวิชาการ#สคร

หมายเลขบันทึก: 11696, เขียน: 09 Jan 2006 @ 15:11 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)