เป็นห่วง KM Workshop ของ WHO

เป็นห่วง KM Workshop ของ WHO

         WHO ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (SEARO) จะมาจัด KM Workshop ที่กรุงเทพฯ   โดยให้หมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์  เลขาธิการ มสช. เป็นผู้จัดร่วมกับ สคส.   สามเหตุเป็นเพราะ อ. อัญชลี  แช่มชูกลิ่น ([email protected]) ได้มาเห็นกระบวนการที่ สคส. ไปจัดให้หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารแพทยศาสตร์   ที่จัดโดยคุณหมอ woody (แห่ง มศว.) เมื่อต้นปีที่แล้ว อ. อัญชลีติดใจ  อยากจัดให้ WHO SEARO บ้าง

         นัดกันว่าจะจัดวันที่ 24 - 26 มี.ค.49 ที่กรุงเทพฯ   โดยผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  ของประเทศสมาชิก SEARO   ตัวเดินเรื่องคือการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

         สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือ   เกรงว่าคนที่มาร่วม workshop จะไม่ใช่ "คุณกิจ" ตัวจริง   แต่เป็นคนอยากมากรุงเทพฯ   อยากเข้า workshop   แต่ไม่ใช่ผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์   ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้   workshop ก็จะล้มเหลว   ไม่เกิด CoP พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  (PHCD CoP - Public Health Curriculum Development Community of Practice) ที่เข้มแข็ง

         ผมจึงขอเสนอต่อ อ. อัญชลีและหมอสมศักดิ์   ว่าในการรับ participants ให้ใช้วิธีประกาศรับสมัคร   ให้เขาทำ storytelling ความสำเร็จในการดำเนินการ PHCD ส่งมาให้ อ. อัญชลีเป็นผู้เลือกจะได้ไหม   เปิดให้สมัครเข้ามาประเทศละหลายคน   เราต้องการใส่เงื่อนไขอะไรก็ใส่ลงไปให้เขาระบุในเรื่องเล่าของเขาด้วย   เช่นต้องเป็นเรื่องราวผลงานในระดับที่ทำกันเป็นทีมภายใน School of PH   ไม่ใช่ผลงานของคน ๆ เดียว เป็นต้น

         ผมเป็นห่วงจริง ๆ ครับว่า workshop ครั้งนี้จะเสียเงินเปล่า ๆ

วิจารณ์  พานิช
 7 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)