โครงการพัฒนบูรณาการศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร

หลังจากที่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เดินทางไปพบปะกับนักศึกษาและคุณหมอวิจารย์ที่มหาชีวาลัยอีสาน จ.บุรีรีมย์ในวันที่ 12 ธันวาค2548 ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยของนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงมีโครงการนำอาจารย์ที่ปรึกษาจากม.อุบลเดินทางไปให้คำชี้แนะ ฝึกฝนการเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำวิจัยของนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาชีวาลัยอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2549 ที่จะถึงนี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนบูรณาการศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)