01 เส้นทางชีวิตหญิงไทยไปญี่ปุ่น : ขบวนการค้ามนุษย์ (สุกัญญา เอมอิ่มธรรม) ฉบับที่ 4/2548

เส้นทางชีวิตหญิงไทยไปญี่ปุ่น : ขบวนการค้ามนุษย์ (สุกัญญา เอมอิ่มธรรม)


ความเห็น (2)

Brondy
IP: xxx.246.1.32
เขียนเมื่อ 

ในฐานะเคยทำงานในประเทศญี่ปุ่น เมื่ออ่านบทความแล้ว มีความคิดเห็นบางส่วนที่อยากจะแนะนำคือ บทความยังใช้ข้อมูลที่ไม่ปัจจุบันซึ่งอาจจะเก่าเกินไปสำหรับข้อมูลในปัจจุบัญ  เช่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เอกสารที่ถูกอ้างอิง และสภาพแวดล้อมที่กล่าวบางอย่างในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม

นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่าบทความน่าจะมีการกล่าวถึงการเดินทางเข้าแบบผิดกฏหมาย เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่อาจถูกหลอกหรือหลงผิด เชื่อใจพวกมิฉาชีพที่อ้างว่าจะช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางโดยการจ่ายยเงินล่วงหน้า เป็นต้น  

สุรวิทย์ วงษ์ชาลี
IP: xxx.9.19.167
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ นามสกุลเหมือนกันเลย

เราเป็นญาติกันใช่ป่ะครับ