บทที่4 องค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ   การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่าง ๆ ได้ มิใช่จะมีเพียงแต่ตัวคอมพิวเตอร์เท่านั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

1.ฮาร์ดแวร์  ได้แก่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการปฎิบัติการหรือประมวลผลในด้านต่าง ๆ เช่น ประมวลผลกลาง หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เป็นต้น

2.ซอฟต์แวร์ เป็นชุดคำสั่งที่จัดเตรียมขึ้น เพื่อควบคุมอัปกรร์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร

3.บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนดไว้

4.ฐานข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันโดยไม่ซำซ้อนหรือขัดแย้งกัน

5.เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการรับและส่งข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information)จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#องค์ประกอบ

หมายเลขบันทึก: 116810, เขียน: 04 Aug 2007 @ 14:34 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 11:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)