เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนวิธีการทำรายงานส่งครู 

ครูอ้อยได้สอนนักเรียนตั้งแต่...  วิธีการเขียนปกรายงาน  และอธิบายรายงานควรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง  ปกรายงานตามแบบสากลนิยมเป็นอย่างไร  และรายงานตามแบบวิชาการที่นักเรียนควรรู้ 

นักเรียนได้เรียนรู้และหัดทำปกรายงานก่อนในอันดับต้น 

ความไม่เท่าเทียมกันก็คือ.....  นักเรียนหลายๆคนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  ครูอ้อยจึงต้องไปติดต่อกับครูที่สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน  ได้ให้ความสะดวกแก่นักเรียนที่มาฝึกหัดด้วย  และก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี  โดยครูอ้อยได้หาหมึกไว้ให้แล้ว  

ส่วนคำนำ  ที่ต้องสอนให้นักเรียนรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องมีคำนำ  องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในคำนำนั้นควรมีอะไรบ้าง  

ในสัปดาห์หน้าจะได้เห็น...คำนำที่นักเรียนทำมาส่งครู  จากนั้นครูอ้อยก็จะสอนเนื้อให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้า  และนำมาทำรายงาน  เป็นเนื้อหาที่ต้องทำในรายงาน  

สารบัญก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ...นักเรียนจะเข้าใจหรือไม่   ต้องคอยติดตามผลงานที่นำมาส่งครูอ้อยก่อน  

บรรณานุกรม.....ครูอ้อยได้แนะนำนักเรียนให้รู้จักแบบง่ายที่สุด  คือ  ระบบ  นามปี  และวิธีการหา

ส่วนประกอบของบรรณานุกรมด้วย  คิดว่า  การที่ครูอ้อยได้สอนไว้นี้  จะเป็นหลักให้นักเรียนได้ทำรายงานส่งครูได้ถูกต้อง....และเป็นสากล