ขั้นตอนการทำ

1.เปิดภาพที่1และ2ขึ้นมา ใช้ภาพที่2เป็นหลัก

2.สร้างเลเยอร์เพิ่มอีก1เลเยอร์

3.ใช้เครื่องมือPolygonalตัดเฉพาะภาพผู้หญิงทางด้านซ้าย ล่ากมาวางในเลเยอร์ที่2ของภาพที่2

4.ใช้เครื่องมือPolygonalตัดเฉพาะภาพผู้หญิงทางด้านขวา ลากมาวางในเลเยอร์ที่3ของภาพที่2

5.ปรับสีภาพให้กลมกลืนกัน โดยใช้คำสั่ง Image>Adjustments>Color Balance

6.Save

         Special Thanks

  ปวีณา ชูราศรี

  สิริน วิวัฒเจริญพงษ์

  วีระพงษ์ สิโนรักษ์