นิสิตอาสาสมัคร "สายด่วนมมส."

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพี่ยงเพราะมีแค่ " จิตอาสา" แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

งานแนะแนวให้คำปรึกษาฯ     โดยนางสาวอนงค์  ปะนะทัง     นักจิตวิทยา

   ได้จัดกิจกรรม สรุปบทเรียนโครงการนิสิตอาสาสมัครทางโทรศัพท์ และพิธีรับเกียรติบัต   (รุ่นที่ 1)  จำนวน  25  คน     ห้องประชุมกองกิจการนิสิต    ในวันพฤหัสบดีที่  2  สิงหาคม  2550   เวลา 08.30-12.00 น.  

  ประธานกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตอาสาสมัคร    โดย อาจารย์มงคล    คาร์น   ตำแหน่ง   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต     เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนในการปฏิบัติงาน  ในการนำเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ได้รับ    ในการนำไปปรับใช้กับการให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่เผชิญกับปัญหาในด้านต่างๆ  ทำให้เกิดความมั่นในในตนเอง   และเกิดความไว้วางใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการด้วยเช่นกัน 

      โดยมีวัตถุประสงค์ คือ     เพื่อ สรุปบทเรียนของการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ของนิสิตอาสาสมัคร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์    ด้านบริการให้คำปรึกษาทางสายด่วน  ทางเว็บไซด์ ,อุปสรรค /ปัญหา รวมถึงแนวทางวิธีการแก้ไขในทางเหมาะสม   รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยนิสิตอาสาสมัคร ในการให้คำปรึกษาโดยผ่าน การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติมาอย่างเหมาะสม    

มาช่วยกันคิด ระดมสมองภายในกลุ่มของตนเอง

ผลที่ได้รับจากการสรุปบทเรียน   นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านประสบการณ์ในการให้บริการปรึกษา ทั้ง  สายด่วนมมส.  และ ทางเว็บไซด์ ,   ได้ร่วมกันมองในการนำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างไร  และมองถึงข้อจำกัดในแต่ละด้าน  ให้ได้มีการจัดให้ฝึกในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์   สะท้อนเทคนิคที่นำไปใช้ว่าครอบคลุมหรือไม่  ช่วยกันมองและแสดงความคิดเห็น  อีกทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกอบรมในรุ่นต่อๆไป     

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนว

คำสำคัญ (Tags)#งานแนะแนว#msu-km

หมายเลขบันทึก: 116594, เขียน: 03 Aug 2007 @ 13:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ได้แนวความคิดที่หลากหลาย

เขียนเมื่อ 

ได้มุมมองที่หลากหลาย  แนวความคิด  มองต่างมุม แต่จุดหมายเดียวกัน  ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน