บทบาทเคหกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสังคมไทยอยู่ดีมีสุข

บทบาทเคหกิจเกษตร

หายไปหลายวัน  ได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาวิชาการเคหกิจเกษตรทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2550 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสังคมไทยอยู่ดีมีสุข ระหว่างันที่ 31 กรกฎาคม-2สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  หลักสี่ กรุงเทพ  ถือเป็นนิมิหมายอันดีที่งานเคหกิจเกษตรที่จะได้รับบทบาทสำคัญตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังจากซบเซามานาน คือ

   ด้านที่ 1 ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ และสุขอนามัยที่ดี คือ แนะนำความรู้ให้สมาชิก หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมลูก ฯลฯ ให้รู้จักผลิต  เลือกซื้อ การเก็บรักษา  การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี

  ด้านที่  2  เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการบ้านเรือน และการบริหารครัวเรือน คือ แนะนำให้สมาชิกรู้จักการจัดที่อยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่น เป็นระเบียบ รู้จักใช้เนื้อที่ในบ้านเรือนอย่างเหมาะสม ดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว  รู้จักทำบัญชีครัวเรือน

  ด้านที่  3  ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับแม่เพื่อเพิ่มรายได้ คือ ส่งเสริมอาชีพสำหรับหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ให้สามารถประกอบอาชีพเช่นแปรรูปผลผลิต/หัตถกรรม ส่งเสริมการผลิตวัสดุใช้สอยภายในครัวเรือน เช่น แชมพูสระผม นำยาล้างจาน ฯลฯ

  ด้านที่  4  ส่งเสริมการรวมกลุ่มครอบครัวโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม  พ่อบ้านเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร และยุวเกษตรกรเพื่อช่ยเหลือซึ่งกันและกัน ร่มกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมแก้ไขปัญหา

   บทบาทข้างต้นนี้ใช่ว่าจะเป็นบทบาทของเคหกิจโดยลำพัง บางด้านยังจำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านการเกษตร  ด้านสุขอนามัย ฯลฯ ฉะนั้นการทำงานโครงการฯจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความรู้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  ตลอดจนทำงานในลักษณะบูรณาการจึงจะบรรลุ

เป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวลุ่มภู

คำสำคัญ (Tags)#บทบาทเคหกิจฯกับงานสายใยรักแห่งครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 116524, เขียน: 03 Aug 2007 @ 10:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

      ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมาแลกเปลี่ยน

  • สรุปว่า งาน เคหกิจฯ. ก็ต้องบูรณาการ หลายๆงานเหมือนกันนะครับ
  • ขอบคุณที่นำมา  KS