การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จ

เศรษฐกิจพอเพียง
บันทึก  การจัดการความรู้   :  KM วันที่  28  เมษายน  2550 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเรือ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม   เรื่อง  การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จ  และการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้หลักศรษฐกิจพอเพียง                   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเรือ  โดยคุณวิมล  สุขเจริญ  กรรมการศูนย์ ฯ วิทยากรหลักประจำศูนย์หลัก   ร่วมกับ  ดิฉัน   นางสาวนันทวัน  วัฒนา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  3   จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  ของโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน  ปี  2550     หมู่ที่  1  ตำบลท่าเรือ  อำเภอบ้านนาเดิม  นัดหมายเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  เวลา  13.00 น.                  เวลา  13.00 น.                 ผู้เข้าร่วมกระบวนการด้วยความสมัครใจจำนวน  50  คน ลงทะเบียนโดยมีนางสาวอภิรดา  คงเหล่า  เจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานกษตรอำเภอบ้านนาเดิม   ช่วยรับลงทะเบียนและช่วยกรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  เนื่องจาการผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ยมากกว่าดิฉัน  2  รอบ    และรับแผ่นพับแนะนำศูนย์   แผนการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์  รวมทั้งแผ่น   CD   เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     โดยมีคุณลุงวิมล   วิทยากรหลักรอต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเพราะมีเพื่อนๆ   ร่วมรุ่นมาเยี่ยมถึงสวน  จากนั้นเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม  3  คุณนิพนธ์  ขาวขลิบ  ชี้แจ้งโครงการและพูดคุยซักถาม  ร่วมทั้งทำการเปิดศูนย์หลัก  ในระหว่างการพูดคุยของเกษตรอำเภอ  ผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย  เพราะทาง  กศน.  ได้เลือก  หมู่ที่  1  ตำบลท่าเรือ  เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คุณลุงวิมล  สุขเจริญ  วิทยากรหลักประจำศูนย์หลัก     แนะนำตนเอง  และแนะนำกิจกรรมภายในศูนย์หลัก  ซึ่งประกอบด้วย  ส้มโชกุน  300  ต้น  มังคุด  1  ต้น  ลองกอง  5  ต้น  กระท้อน  5  ต้น  เงาะ  5  ต้น  ไก่พื้นเมือง  พืชผักสวนครัว  และเลี้ยงปลา   รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้สารชีวภาพต่างๆ  และการปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นไม้                 คุณทวีศักดิ์  หนูรักษ์  เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน  ชี้แจ้งเรื่องการปลูกหญ้าแฝกรอบโคนไม้ผล  เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้น  ควบคุมวัชพืช  และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ  ซึ่งในศูนย์หลักมีการดำเนินการอยู่  และสาธิตรวมทั้งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดลองฝึกทำสารป้องกันกำจัดเชื้อรา  (พด.3)  ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่หาซื้อได้ราคาไม่แพง  คือ  รำข้าว  ผสม  น้ำและสารเร่ง พด. 3  คลุกเคล้ากัน  หมักไว้  7  วัน  สามารถนำไปใช้โดยการผสมน้ำรด  ในอัตราส่วน  1  :  100   ใช้ได้กับพืชทุกชนิด   โดยเฉพาะไม้ผล   มีเกษตรกรสนใจมากมายและขอรับสารเร่ง พด.3   ไปทดลองทำที่บ้าน   และร่วมกลุ่มกันซื้อรำข้าวเพื่อจะได้ในราคาถูก                 สุดท้ายคุณวิมล  สุขเจริญ   วิทยากรหลัก  ได้เล่าประวัติและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน  คือ  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  เดินทางตามหลักพุทธศาสนาคือการเดินสายกลาง                  จากการแลกเปลี่ยนความรู้ข้างตน  ดิฉัน    ได้สรุป  และให้เกษตรกรสอบถาม  รวมทั้งแผนการถ่ายทอดครั้งต่อไป ส่วนใหญ่ไม่มีคำถามเนื่องจากเข้าใจดีมาก  แต่เกษตรกรแนะนำให้ดิฉันช่วยจัดการหาซื้อรำข้าวให้ด้วย   เพราะดิฉันเดินทางสะดวก                                                                                                    ผู้เล่าเรื่อง  นางสาวนันทวัน  วัฒนา                                                                                                  ผู้บันทึก  นางสาวนันทวัน  วัฒนา                                                                                                        วันที่  18  กรกฎาคม  2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#ส่งเสริมการเกษตร#นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร#เกษตรสุราษฎร์

หมายเลขบันทึก: 116256, เขียน: 02 Aug 2007 @ 09:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)