การทำสปาเป็นการผ่อนคลายด้วยการบำบัดด้วยน้ำ ท่านใดมีความร้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทำธุรกิจสปาที่ใช้ในการวิจัยแนวใหม่โปรดนำมาแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะค่ะ  ดิฉันกำลังศึกษารวบรวมค้นคว้าเอกสารอยู่ในขณะนี้  ท่านใดที่มีเอกสารเกี่ยวกับสปากรุณาส่งให้ดิฉันด้วยค่ะ