GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

รากหญ้าแห่งการเรียนรู้
คณะกรรมการโรงเรียน ประกอบด้วย 1. ตัวแทนผู้ปกครอง 2. ตัวแทนครู 3. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ตัวแทนองค์กรชุมขน 5. ตัวแทนศิษย์เก่า 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ 7. ผู้บริหารโรงเรียน สัดส่วนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับรูปแบบในการบริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 114901
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)